Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Hướng dẫn nghiệp vụ > Hướng dẫn các nghiệp vụ đặc thù SNV Tỉnh Ninh Bình > Bước 5: Xem biểu đồ thống kê theo các nhóm: Cơ quan hành chính, Đơn vị sự nghiệp, UBND cấp xã

Bước 5: Xem biểu đồ thống kê theo các nhóm: Cơ quan hành chính, Đơn vị sự nghiệp, UBND cấp xã

1. Mục đích
Giúp cho cán bộ tổ chức của Sở Nội vụ hay các đơn vị chủ quản xem được các biểu đồ thống kê theo từng nhóm quản lý: cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cấp xã.
2. Các bước thực hiện
 • Vào menu Bàn làm việc.

 • Nhấn vào biểu tượng  tại các tiêu chí thống kê cán bộ nhân viên. Ví dụ tùy chọn xem Thống kê theo trình độ chuyên môn:
  • Chọn Xem theo cấp quản lý
   • Cơ quan hành chính: các đơn vị có loại hình là Quản lý nhà nước và Đảng, Đoàn thể trực thuộc tuyến Huyện, Tỉnh.
   • Đơn vị sự nghiệpcác đơn vị có loại hình KHÁC Quản lý nhà nước và Đảng, Đoàn thể.
   • UBND cấp xãcác đơn vị có loại hình là Quản lý nhà nước và Đảng, Đoàn thể trực thuộc tuyến Xã.
  • Tùy chọn các thông tin khác: Đơn vị công tác, Hiển thị số liệu, Loại cán bộ.
  • Nhấn Đồng ý.

 • Với các tùy chọn ở các tiêu chí khác, CBTC cũng chọn xem theo cấp quản lý tương tự.
 

Xem thêm