Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Các bước bắt đầu sử dụng

Các bước bắt đầu sử dụng

Để có thể thực hiện các nghiệp vụ trong phần mềm, anh/chị cần đăng nhập vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức QLCB.VN và khai báo các thông tin ban đầu.

Xem/tải phim hướng dẫn

Xem và tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
 

Xem thêm