Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Các bước bắt đầu sử dụng > Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

1. Mục đích
Giúp chuyên viên quản lý cán bộ khai báo vào hệ thống cơ cấu tổ chức thực tế tại đơn vị. Các thông tin này sẽ được tự động lấy lên các màn hình nhập liệu và hiển thị trên các báo cáo.
2. Các bước thực hiện
Thêm mới phòng ban

Sắp xếp phòng ban
Lưu ý:
  • Đơn vị có thể thực hiện sửa hoặc xóa các thông tin cơ cấu tổ chức bằng cách nhấn nút Sửa hoặc Xóa trên thanh công cụ. Tuy nhiên chỉ được phép sửa/xóa khi phòng ban chưa phát sinh dữ liệu liên quan.
  • Nhấn Nạp để cập nhật thông tin mới nhất về cơ cấu tổ chức hiện đang có trong đơn vị.
  • Bỏ tích Sử dụng nếu đơn vị chưa sử dụng phòng/ban này.
  • Với những đơn vị có đặc thù là ngành y tế sẽ bổ sung thông tin Số giường bệnhĐặc thù vùng miền để phục vụ cho việc lấy số liệu lên các báo cáo đặc thù ngành Y tế.
 

Xem thêm