Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Hướng dẫn nghiệp vụ > Hướng dẫn các nghiệp vụ đặc thù SNV Tỉnh Ninh Bình

Hướng dẫn các nghiệp vụ đặc thù SNV Tỉnh Ninh Bình

Phần mềm hỗ trợ CBTC đơn vị Sở Nội vụ Ninh Bình, các đơn vị chủ quản, đơn vị cấp dưới có thể in được các báo cáo quản trị đặc thù tại đơn vị.
Các bước để CBTC có thể in được báo cáo như sau:
 

 

Xem thêm