Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn cài đặt công cụ ký điện tử MISA KYSO

Hướng dẫn cài đặt công cụ ký điện tử MISA KYSO

1. Mục đích
Giúp cho đơn vị tải và cài đặt công cụ ký điện tử MISA KYSO để thực hiện ký điện tử phiếu gia hạn/cập nhật và xuất hóa đơn tài chính.
2. Chi tiết thay đổi

Khuyến nghị về cấu hình

Hướng dẫn cài đặt MISA KYSO
Lưu ý
: Đối với các đơn vị đang sử dụng trình duyệt Fifox có thể xảy ra lỗi không kết nối được với công cụ ký điện tử. Anh/chị xem nguyên nhân và cách khắc phục tại đây.
 

Xem thêm