Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn đăng ký gia hạn sử dụng phần mềm

Hướng dẫn đăng ký gia hạn sử dụng phần mềm

1. Mục đích
Giúp các đơn vị sử dụng phần mềm QLCB.VN biết được tình trạng tài nguyên của phần mềm khi sắp hết hạn và có thể tự đăng ký gia hạn/cập nhật và xuất hóa đơn tài chính ngay trên phần mềm. Đồng thời có thể ký điện tử phiếu cập nhật/gia hạn để gửi về cho MISA một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất.
2. Các bước thực hiện

Cơ chế đăng ký gia hạn trực tuyến

Hướng dẫn đăng ký gia hạn và ký số phiếu gia hạn/cập nhật và xuất hóa đơn tài chính ngay trên phần mềm
 

Xem thêm