Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Câu hỏi thường gặp > Khi chuyển đổi dữ liệu từ PMIS, chương trình báo "Không có dữ liệu chuyển đổi, vui lòng kiểm tra lại" thì phải làm như thế nào?

Khi chuyển đổi dữ liệu từ PMIS, chương trình báo "Không có dữ liệu chuyển đổi, vui lòng kiểm tra lại" thì phải làm như thế nào?

Vấn đề: Khi chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm PMIS, phần mềm hiển thị cảnh báo "Không có dữ liệu để chuyển đổi, vui lòng kiểm tra lại". Vì vậy, khách hàng không chuyển đổi được dữ liệu từ phần mềm PMIS sang QLCB.VN.

Nguyên nhân: Khách hàng không chuyển đổi được dữ liệu từ PMIS sang QLCB.VN là do 1 trong 2 nguyên nhân sau:
1. Khách hàng đang sử dụng phần mềm PMIS với phiên bản < 3.4.9
Hoặc:
2. Tại bước chọn đơn vị, khách hàng thường chọn đơn vị cấp trên mà không chọn đúng tên đơn vị mình.
Giải pháp:
Với nguyên nhân 1: Khách hàng cần nâng cấp phần mềm PMIS phiên bản 3.4.9 trở lên. Cách kiểm tra như sau:
  • Đăng nhập vào phần mềm PMIS, chọn mục 7. Trợ giúp\Thông tin về chương trình.
  • Anh/chị kiểm tra thông tin phiên bản, nếu là Phiên bản nhỏ hơn 3.4.9 thì cần thực hiện nâng cấp lên phiên bản mới nhất (3.4.9).

Với nguyên nhân 2: Trên phần mềm PMIS, khách hàng cần chọn đúng tên đơn vị mình bằng cách:
  • Đăng nhập vào phần mềm PMIS.
  • Chọn Hệ thống\Lựa chọn đơn vị làm việc, chọn đến đơn vị của khách hàng.

  • Thực hiện chuyển đổi sang QLCB.VN bình thường.


 

Xem thêm