1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R33
  4. CBTC muốn bổ sung danh mục phụ cấp mặc định có ghi chú theo nghị định nào để CBTC dễ nhận biết

CBTC muốn bổ sung danh mục phụ cấp mặc định có ghi chú theo nghị định nào để CBTC dễ nhận biết

Kế từ phiên bản R33, trên danh mục phụ cấp mặc định của chương trình, CBTC sẽ biết phụ cấp thuộc thông tư, nghị định nào (Danh mục\Phụ cấp).

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận