1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R33
  4. CBTC muốn bổ sung tính năng nhập khẩu rút gọn để thuận lợi cho việc đưa hồ sơ vào phần mềm

CBTC muốn bổ sung tính năng nhập khẩu rút gọn để thuận lợi cho việc đưa hồ sơ vào phần mềm

1. Mục đích

Giúp CBTC nhập khẩu danh sách hồ sơ rút gọn (tức là chỉ nhập khẩu 1 số thông tin cần thiết) vào phần mềm.

2. Chi tiết thay đổi

  • Vào menu Hồ sơ\Tiện ích\Nhập khẩu hồ sơ.
  • Nhấn Tải tệp mẫu, chọn Mẫu nhập khẩu rút gọn.

  • Mở file excel vừa tải về và khai báo các cột trên file excel.

  • Lưu file excel, sau đó trên màn hình nhập khẩu, nhấn Chọn tệp nguồn và thực hiện nhập khẩu hồ sơ vào phần mềm.
Cập nhật 21/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận