1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R33
  4. CBTC muốn bổ sung trường trộn cho các quyết định nghỉ việc ,thôi việc, chấm dứt hợp đồng_PNV Gia Lâm

CBTC muốn bổ sung trường trộn cho các quyết định nghỉ việc ,thôi việc, chấm dứt hợp đồng_PNV Gia Lâm

1. Mục đích

Giúp CBTC in được quyết định nghỉ việc, thôi việc, chấm dứt hợp đồng có bổ sung thêm 1 số trường trộn.

2. Chi tiết thay đổi

  • Vào menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang\tab 2. Quá trình công tác.
  • Nhấn Thêm để khai báo quá trình công tác.
  • Chọn Loại quyết định  Nghỉ việc riêng không hưởng lương.
  • Khai báo các thông tin khác: Từ ngày, Ngày bàn giao,…
  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 21/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan