Xem báo cáo

Giúp CBTC xem được các báo cáo tại đơn vị mình.

1. Vào Báo cáo\Xem báo cáo.

2. Nhấp đôi chuột vào báo cáo cần xem hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem báo cáo. Ví dụ chọn xem Báo cáo số lượng, chất lượng công chức, viên chức (Mẫu theo loại hình đơn vị).


3. Khai báo tham số báo cáo.


4. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 14/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận