1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R35
  4. CBTC muốn hiển thị chức vụ, chức danh kiêm nhiệm ở quá trình công tác mẫu 2C/BNV

CBTC muốn hiển thị chức vụ, chức danh kiêm nhiệm ở quá trình công tác mẫu 2C/BNV

1. Mục đích

Giúp CBTC in mẫu 2C/BNV sẽ hiển thị chức vụ, chức danh kiêm nhiệm ở quá trình công tác.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R35, căn cứ vào loại quyết định là Bổ nhiệm chức vụ kiêm nhiệm để in mẫu 2C/BNV có đầy đủ thông tin.

Cụ thể như sau:

  • Ví dụ khai báo quá trình công tác tại đơn vị cho CBNV (menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang). Chọn Loại quyết địnhBổ nhiệm chức vụ kiêm nhiệm.

  • Vào menu Báo cáo\Xem báo cáo\Hồ sơ, chọn mẫu 2C/TCTW-98: Sơ yếu lý lịch.
  • Chọn CBNV cần in. Nhấn Đồng ý.

  • Chương trình sẽ hiển thị đúng chức vụ kiêm nhiệm của CBNV.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận