Hồ sơ

1. Số tháng xét nâng lương trước thời hạn và Thời gian kéo dài nâng bậc được quy định như thế nào?

2. Muốn thực hiện các thủ tục nghỉ hưu trước tuổi cho CBCCVC thì phải làm như thế nào?

3. Tại sao khi vào màn hình cán bộ nhân viên, nhân viên không thể cập nhật được toàn bộ thông tin trên SYLL?

Cập nhật 19/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận