1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R35
  4. CBTC muốn in được thẻ CB-CCVC khi đã khai báo hồ sơ trên Phần mềm – Sở Nội vụ tỉnh An giang

CBTC muốn in được thẻ CB-CCVC khi đã khai báo hồ sơ trên Phần mềm – Sở Nội vụ tỉnh An giang

1. Mục đích

Giúp CBTC in thẻ CBCCVC, bao gồm các thông tin: Ảnh thẻ, Họ và tên, Số hiệu cán bộ.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R35, chương trình cho phép in .

Cụ thể như sau:

  • Vào menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang.
  • Tích chọn 1 hoặc nhiều cán bộ cần in, nhấn In\Thẻ CB-CCVC.

  • Chương trình in Thẻ CB-CCVC như sau:

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận