Khai báo Danh mục

Giúp CBTC khai báo các danh mục cần thiết để nhập liệu vào hồ sơ, in các báo cáo…

1. Cơ cấu tổ chức8. Chuyên ngành
2. Phòng ban9. Dân tộc
3. Chức vụ/chức danh10. Mẫu trộn
4. Phụ cấp11. Nguồn chi trả
5. Danh mục khấu trừ KTX12. Chương
6. Phụ cấp đặc biệt ngành13. Loại – Khoản
7. Ngạch bậc lương14. Mục – Tiểu mục
Cập nhật 26/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Bình luận

Để lại bình luận