1. Trang chủ
  2. Nghiệp vụ
  3. Câu hỏi nghiệp vụ Hồ sơ
  4. Số tháng xét nâng lương trước thời hạn và Thời gian kéo dài nâng bậc được quy định như thế nào?

Số tháng xét nâng lương trước thời hạn và Thời gian kéo dài nâng bậc được quy định như thế nào?

Giúp CBTC biết được các điều kiện để khai báo đúng Số tháng xét nâng lương trước thời hạn khi có quyết định khen thưởng và Số tháng kéo dài nâng bậc khi cán bộ đó vi phạm kỷ luật để có căn cứ lấy lên những cán bộ thuộc danh sách nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc.

Số tháng xét nâng lương trước thời hạn:

  • Để lập được danh sách nâng lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc thì khi khai báo bản ghi khen thưởng, anh/chị nhập Số tháng xét nâng lương trước thời hạn

  • TT 08/2013/TT-BTC quy định về Số tháng được xét nâng lương trước thời hạn như sau:
Số tháng được nâng trước Loại cán bộ Đạt hình thức khen thưởng/Danh hiệu
12 tháng Cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ hưởng lương chuyên viên, chuyên viên cao đẳng và tương đương trở lên hoặc hưởng lương theo chức danh nghề nghiệp hạng III trở lên – Huân chương các hạng
– Danh hiệu Anh hung lao động, giải thưởng HCM, giải thưởng nhà nước
– Bằng khen của thủ tướng chính phủ, bằng khen của thành ủy, bằng khen của chủ tịch HĐND, UBND thành phố, bằng khen của các bộ ban ngành đoàn thể TW
– Danh hiệu: Nhà giáo nhân dân, thầy thuốc nhân dân, nghệ nhân nhân dân, nghệ sĩ nhân dân, thầy thuốc ưu tú, nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân ưu tú
– Chiến sĩ thi đua toàn quốc, chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể TW, chiến sĩ thi đua cấp thành phố
8 tháng CBCCVC và NLĐ hưởng lương cán sự và tương đương, lương NV thừa hành phục vụ hoặc hưởng lương theo chức danh nghề nghiệp hạng IV trở xuống – Có đề tài khoa học hoặc sang kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật được cấp bằng lao động sang tạo của tổng liên đoàn lao động VN
6 tháng Cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ hưởng lương chuyên viên, chuyên viên cao đẳng và tương đương trở lên hoặc hưởng lương theo chức danh nghề nghiệp hạng III trở lên – Chiến sĩ thi đua cơ sở
– Danh hiệu “Người tốt, việc tốt tiêu biểu” cấp thành phố

Thời gian kéo dài nâng bậc:

  • Khi khai báo bản ghi kỷ luật và nhập Số tháng kéo dài nâng bậc lương thường xuyên để phần mềm có căn cứ xác định danh sách nâng bậc lương thường xuyên.

  • Điều kiện và hình thức kỷ luật:
Thời gian kéo dài nâng bậc Hình thức kỷ luật
12 tháng – Cán bộ bị kỷ luật cách chức
– Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức
– Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức
6 tháng – Cán bộ, công chức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo
– Viên chức và NLĐ bị kỷ luật cảnh cáo
– CBCCVC và NLĐ không hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong trường hợp thời gian giữ bậc có 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm bị kéo dài 6 tháng
3 tháng Viên chức và NLĐ bị kỷ luật khiển trách
Nếu vừa không hoàn thành nhiệm vụ, vừa bị kỷ luật thì thời gian kéo dài bằng tổng các thời gian bị kéo dài từng loại
Cập nhật 25/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA

Để lại bình luận