1. Trang chủ
  2. Nhật ký truy cập

Nhật ký truy cập

Cho phép theo dõi tất cả các thao tác của người sử dụng. Người sử dụng có thể căn cứ vào chức năng này để theo dõi nguyên nhân, thời gian gây ra việc thay đổi dữ liệu của doanh nghiệp.

1. Vào menu Hệ thống\Nhật ký truy cập.

2. Chọn các tiêu chí cần tìm kiếm như:  Người dùng, Thời gian truy cập, Hành động, Đối tượng thao tác, nhập Mô tả (nếu có)

3. Nhấn Tìm kiếm

4. Phần mềm đã lấy lên thông tin truy cập theo các tiêu chí vừa chọn. Trong đó với thông tin Số hiệu cán bộ và cột Họ và tên, CBTC có thể dễ dàng xem được tên người truy cập.

Cập nhật 05/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA

Để lại bình luận