Tìm kiếm thống kê

Giúp CBTC tra cứu hồ sơ CBCCVC cấp dưới, chia sẻ dữ liệu hồ sơ CBNV cho đơn vị khác, phục vụ công việc nội bộ của Tỉnh.

1. Tại menuTìm kiếm thống kê, anh/chị có thể chọn tiêu chí thống kê để thống kê CBNV trong đơn vị theo một số tiêu chí nhất định.

VD: Phần mềm đã bổ sung thêm tiêu chí tìm kiếm Tuyến đơn vị, cho phép lọc theo điều kiện để tìm riêng các đơn vị thuộc tuyến tỉnh/huyện/xã.

Cần lọc cán bộ công chức xã, lọc tiêu chí Tuyến đơn vị là Xã, Loại cán bộ là Công chức.

2. Có thể nhấn Lưu để lưu tiêu chí thống kê để những lần sau có thể lọc nhanh mà không cần chọn lại:

  • Đặt Tên thống kê
  • Tích chọn Là thống kê chung hay không : khi không tích chọn, điều kiên lọc sẽ hiển thị tại phần Thống kê cá nhân.

Cập nhật 08/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA

Để lại bình luận