1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. Các tính năng mới phát triển theo từng phiên bản

Các tính năng mới phát triển theo từng phiên bản

R50 (Phát hành ngày 29/09/2021)

1. CBTC mong muốn có thể tùy chỉnh một số tiêu chí đánh giá của Hiệu trưởng để làm căn cứ đánh giá Phó Hiệu trưởng

2. CBTC mong muốn ghi nhận loại cán bộ là Lao động tự do trong quá trình công tác ngoài đơn vị

3. CBTC mong muốn có thêm thông tin đánh giá xếp loại CBNV được nâng lương, phụ cấp và đính kèm được văn bản tờ trình liên quan

4. CBTC mong muốn có đầy đủ mẫu biểu theo TT07/2019/TT-BNV – PGD Mang Thít

5. CBTC muốn bổ sung thêm các trường trộn để đáp ứng các mẫu quyết định nâng hệ số lương, phụ cấp

6. CBTC mong muốn có thể chọn được môn dạy đối với các trường đại học

7. Cải tiến cơ chế notify QLCB tương tự như đã thực hiện ở MISA SalaGov

8. CBTC Thường Tín mong muốn cải tiến thêm luồng đánh giá

9. CBTC mong muốn có thể in được thống kê danh sách hồ sơ, quyết định của CBNV để kẹp vào bộ hồ sơ để lưu trữ

10. CBTC mong muốn có thể reset lại mật khẩu mặc định cho CBNV

11. CBTC mong muốn xem được tên người truy cập khi xem nhật ký truy cập

12. CBTC mong muốn khi cập nhật nâng lương, phụ cấp cho CBNV có thể đính kèm luôn các tệp liên quan

13. CBTC muốn CBNV có thể đính kèm tài liệu vào từng tab khai báo nghiệp vụ hồ sơ như đối với màn hình khai báo của CBTC

14. CBTC Thường Tín mong muốn khi in kết quả đánh giá của lãnh đạo đơn vị theo từng người và bổ sung các mẫu báo cáo đánh giá

15. CBTC Thường Tín mong muốn cấp đánh giá cao hơn có thể gửi trả kết quả cấp đánh giá dưới nếu cấp dưới gửi nhầm hoặc chưa hoàn thiện đánh giá

16. Cải tiến chức năng bổ sung lý lịch định kỳ

R49 (Phát hành ngày 21/08/2021)

1. CBTC mong muốn in được các báo cáo đặc thù của địa phương

2. CBTC tại SNV mong muốn in được mẫu báo cáo BM02 tổng hợp theo đặc thù đơn vị

3. CBNV mong muốn có thể dễ dàng tra cứu hồ sơ khai báo trực tuyến

4. CBTC mong muốn khai báo được 3 loại đối tượng chính sách trong hồ sơ là con thương binh, con bệnh binh, con liệt sỹ

5. CBTC mong muốn thay đổi các lấy số liệu mục số 17 mẫu SYLL 2C/2008

6. CBTC mong muốn thay đổi cách lấy số liệu phần quá trình công tác trên mẫu sơ yếu lý lịch 2C/2008 và 2C/98

7. CBTC mong muốn sắp xếp hiển thị phần Quan hệ gia đình chỉ tiêu 30 trên mẫu sơ yếu lý lịch 2C-BNV/2008 và 2C/98

8. CBTC mong muốn các mẫu báo cáo và sơ yếu lý lịch trình bày dùng thể thức trình bày văn bản theo NĐ số 30/NĐ-CP ban hành ngày 05/03/2020

9. CBNV mong muốn có thể dễ dàng biết cách khai báo tiếp hồ sơ trực tuyến sau khi lưu tạm

10. CBTC mong muốn có thể đính kèm file có dung lượng lớn hơn 2MB tại phần Tài liệu đính kèm trong Hồ sơ trích ngang

11. CBTC mong muốn có thể sắp xếp lại thứ tự thân nhân trong hồ sơ CBNV và các báo cáo, sơ yếu lý lịch sẽ lấy theo thứ tự đó

12. Khi thực hiện bổ sung SYLL, CBNV mong muốn có thể in được các mẫu sơ yếu lý lịch theo thông tin đã được thay đổi

13. CBTC muốn bỏ tự động tích dòng đầu tiên ở các danh mục phụ cấp, lương….

14. CBTC mong muốn phần mềm mặc định lại hạng của các ngạch lương mang sẵn của phần mềm

15. CBTC mong muốn thống kê riêng loại công chức xã, công chức hành chính

16. CBTC mong muốn có thể nhập nhanh quá trình lương, phụ cấp, bảo hiểm,….

17. CBTC mong muốn có thể nhập khẩu nhanh kết quả đánh giá CBGV theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên

18. CBTC mong muốn in được thông tin đã nhập trong phần hồ sơ để làm cam kết giữa CBTC và CBNV trong đơn vị

19. CBTC mong muốn thay thế nút Cất thành nút Lưu

20. CBTC mong muốn có thể biết được tình trạng nhập liệu của CBNV trong đơn vị

21. CBTC mong muốn lưu lại được hồ sơ bị xóa để có thể lấy lại nếu xóa nhầm

R48 (Phát hành ngày 30/07/2021)

Tính năng mới Mô tả chi tiết
ĐÁNH GIÁ
{HOT} CBTC mong muốn bổ sung thêm mẫu đánh giá theo tháng, mẫu đánh giá LĐHĐ theo quy định của Sở Nội vụ Hà Nội Phần mềm cho phép linh động thiết lập mẫu biểu đánh giá phân biệt được đối tượng là lãnh đạo, quản lý và các CBNV không phải lãnh đạo, quản lý, đồng thời cho phép in đánh giá và các mẫu biểu đánh giá
{HOT} Cán bộ lãnh đạo mong muốn có các tiện ích khi thực hiện đánh giá CBCCVC Phần mềm bổ sung chức năng lấy theo điểm cán bộ nhân viên tự chấm và tự điền phần nhận xét, đánh giá
CBTC mong muốn khi sử dụng chức năng đánh giá điện tử có thể in được bảng đánh giá này hoặc xuất ra file word, excel, pdf phục vụ cho công tác lưu trữ Phần mềm bổ sung tính năng in ấn cho phép in được bảng đánh giá phục vụ cho công tác lưu trữ tại đơn vị
TÍNH NĂNG KHÁC
CBTC mong muốn Danh sách đề nghị nâng lương hiển thị đúng thông tin nâng theo số tiền/hệ số Phần mềm bổ sung nghiệp vụ cho phép CBTC lập đề nghị nâng lương số tiền
CBTC muốn bổ sung thông tin khai báo hồ sơ trực tuyến đầy đủ hơn và giống form mẫu 2C-BNV và HS02-VC Phần mềm bổ sung thông tin khai báo hồ sơ trực tuyến đầy đủ hơn và giống form mẫu 2C-BNV và HS02-VC
CBTC mong muốn cột 11 Ngày vào biên chế chính thức (ngày hưởng Ngạch) trên danh sách trích ngang lấy thời gian đầu tiên được hưởng 100% lương ngạch bậc Tại cột 11 Ngày vào biên chế chính thức (Ngày hưởng ngạch) trên Danh sách trích ngang, phần mềm lấy lên đúng ngày quyết định của bản ghi bổ nhiệm ngạch có ngày nhỏ nhất
CBTC mong muốn có thể tùy chỉnh được các thông tin trên báo cáo để linh hoạt hơn Phần mềm phát triển tính năng Báo cáo động, cho phép người sử dụng lựa chọn các tiêu chí trên báo cáo rồi in ra
CBTC mong muốn có thể khai báo nhanh thông tin phòng ban khi khai báo quá trình công tác của CBNV Phần mềm cho phép thêm nhanh phòng ban khi khai báo quá trình công tác

R47 (Phát hành ngày 24/04/2021)

Tính năng mới Mô tả chi tiết
HỒ SƠ
{HOT} Chọn được nhiều môn dạy tại khối tiểu học Với khối tiểu học, đổi cụm từ “Môn dạy chính” thành “Môn dạy” và chọn được nhiều môn tại mục này
Hiển thị mã ngân sách khi điều chuyển cán bộ sang đơn vị khác Khi điều chuyển cán bộ sang đơn vị khác, phần mềm sẽ hiển thị mã ngân sách cho đơn vị chọn điều chuyển để tránh nhầm đơn vị
Nhập nhanh chuyên ngành để thuận tiện cho quá trình nhập liệu Khi khai báo chuyên ngành trên phần trình độ hiện tại hoặc quá trình đào tạo của CBNV, phần mềm cho phép chọn hoặc nhập chuyên ngành
Bổ sung hình thức khen thưởng Tại mục Khen thưởng, kỷ luật, phần mềm đã bổ sung một số hình thức khen thưởng theo đúng quy định
BÁO CÁO
In mẫu 2C/BVN2008 Khi in mẫu 2C/BVN2008 thể hiện đẩy đủ ngày tháng năm sinh trong mục Quan hệ gia đình
In mẫu hồ sơ bầu cử theo nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQC Phần mềm cho phép in các biểu mẫu ứng cử ĐBNĐND theo nghị định ban hành
Hiển thị thông tin Đoàn lên mục 17 Phần mềm lấy các bản ghi tham gia sinh hoạt Đảng, Đoàn, TC CT-XH vào Quá trình công tác theo nguyên tắc không lấy lên các bản ghi có ngày tham gia < ngày hiệu lực của QTCT đầu tiên hoặc ngày vào đơn vị
{HOT} Bổ sung 2 mẫu báo cáo thống kê tình trạng nhập thông tin của CBNV Phần mềm bổ sung 2 mẫu báo cáo thống kê tình trạng nhập thông tin của CBNV theo nghiệp vụ và theo trường dữ liệu
Báo cáo Danh sách cán bộ nhân viên có sai sót trong hồ sơ điện tử chỉ kiểm tra thiếu chức vụ hoặc chức danh Phần mềm sửa báo cáo DS CBNV có sai sót trong hồ sơ điện tử, CBNV nếu thiếu cả chức vụ và chức danh thì mới thống kê lên báo cáo
TÌM KIẾM THỐNG KÊ
Thống kê được số lượng CBCCVC được khen thưởng, kỷ luật trong 1 năm Phần mềm bổ sung các tiêu chí tìm kiếm tiện ích hơn như tìm kiếm theo năm khen thưởng/năm kỷ luật/năm nâng lương, phụ cấp…
{HOT} Tìm kiếm thống kê trong khoảng thời gian Phần mềm bổ sung các tiêu chí tìm kiếm các quá trình chi tiết để thống kê báo cáo tùy chọn
Phòng nội vụ thống kê được danh sách CBNV điều chuyển, tiếp nhận Phần mềm bổ sung các tiêu chí thống kê tìm kiếm cho phép đơn vị cấp trên thống kê được danh sách CBNV điều động, luân chuyển, tiếp nhận của các đơn vị trực thuộc 
TIỆN ÍCH KHÁC
{HOT} Bổ sung các ngạch lương hưởng theo số tiền Phần mềm bổ sung các ngạch lương hưởng theo số tiền và đáp ứng nghiệp vụ nâng lương cho lao động hưởng theo số tiền
{HOT} Sắp xếp danh sách CBNV Phần mềm bổ sung tính năng sắp xếp thứ tự trên màn hình danh sách trích ngang để người sử dụng có thể tự sắp xếp theo trật tự nhất định, đồng thời khi nhập khẩu cũng cải tiến để lưu lại thứ tự đúng theo file nhập khẩu
Cải tiến tool register và cơ chế gửi nhận báo cáo Cải tiến tạo cây đơn vị và cải tiến cơ chế gửi nhận báo cáo

R46 (Phát hành ngày 04/02/2021)

1. CBTC muốn thống kê chi tiết biểu đồ để xem nhanh và thống kê xuất báo cáo các thông tin số lượng CBNV trong toàn tỉnh phân theo từng loại cán bộ

2. CBTC muốn cảnh báo đối với các hồ sơ chưa hoàn thành để dễ kiểm tra và bổ sung hồ sơ kịp thời

3. Cải tiến phiên bản Mobile QLCB

R45 (Phát hành ngày 21/12/2020)

– Hồ sơ

1. CBTC muốn chọn nhanh “đơn vị công tác” ở chức năng tìm kiếm thống kê

2. CBTC muốn xuất khẩu được hồ sơ CBNV ở mục “tra cứu hồ sơ”

3. CBTC mong muốn phần mềm tự động cập nhật loại cán bộ theo chức vụ chức danh của CBNV

4. CBTC đơn vị Sở nội vụ mong muốn có thể in tổng hợp các báo cáo

5. CBTC mong muốn khi in báo cáo các phụ cấp phải được quy về hệ số

R44

– Lương

1. Kế toán muốn in biểu tổng hợp lương đặc thù dự án PGD Thủ Dầu Một

2. Kế toán muốn bổ sung báo cáo Biểu 1- Tổng hợp nhu cầu kinh phí chi dự toán lương cho biên chế và HD68 – PGD Châu Thành Tây Ninh

3. Kế toán tại các đơn vị thuộc PTC Thanh Liêm mong muốn theo dõi từng khoản phụ cấp của CBKCT nếu cán bộ đó được hưởng từ 2 loại phụ cấp trở lên khi lập bảng mẫu 09

4. Kế toán mong muốn tổng hợp mẫu dự toán theo đặc thù tại Bến Tre

5. Kế toán muốn làm tròn riêng cho dòng tổng cộng và số thực lĩnh trên bảng tính lương

6. Kế toán mong muốn có phần thuyết minh của mẫu 09 giống với quy định của Kho bạc

7. Kế toán muốn hiển thị chi tiết các khoản phụ cấp đặc biệt ngành đã cập nhật vào bảng lương để hiển thị chi tiết từng khoản

8. Kế toán muốn thuyết minh chi tiết hơn tại mục II/thuyết minh trên mẫu 09_DA PTC Bắc Bình

9. Kế toán mong muốn tính dự toán giảm do có cán bộ nhân viên nghỉ hưu theo quy định tại điều 169 Bộ Luật lao động năm 2019

10. Kế toán muốn bổ sung mẫu tính lương đặc thù PGD Hớn Quản 

11. Kế toán muốn tính ngày công chuẩn để tính tiền trừ bảo hiểm riêng so với công chuẩn để tính phụ cấp

12. Kế toán muốn bổ sung thêm thông tin tài khoản ngân hàng khác của đơn vị để chi trả lương hàng tháng

13. Kế toán muốn theo dõi biến động số lượng biên chế theo quý

14. Kế toán muốn tùy chỉnh công thức hiển thị các cột cho từng nhóm đối tượng cán bộ trên bảng lương 09 NĐ11

15. Kế toán muốn in mẫu 09 tùy chỉnh hiển thị đủ 3 nhóm cán bộ dù không có cán bộ phát sinh thuộc nhóm này

16. Kế toán muốn cộng thêm số tiền phí chuyển khoản ngân hàng vào bảng lương 09

17. Kế toán xã muốn tính riêng bảng tính tổng các khoản phụ cấp đặc biệt ngành khác với bảng lương, phụ cấp hàng tháng để chi trả riêng

18. Đơn vị yêu cầu bổ sung chức năng cảnh báo trùng lặp, bổ sung bộ lọc theo tiêu chí lập bảng lương khi sinh nhiều bảng lương cho 1 tháng

19. Kế toán muốn lập bảng lương, tính các khoản khoán công tác phí, khoán văn phòng phẩm theo kỳ, quý, năm

20. Kế toán đơn vị muốn xem được lý do bị từ chối bảng lương từ đơn vị

21. Kế toán mong muốn khi chọn tùy chọn Tự nhập phần thuyết minh không bị giới hạn ký tự nhập

22. Kế toán mong muốn khi in mẫu 09, đối với các khoản phụ cấp đặc biệt ngành đã cập nhật lên bảng lương, sẽ không bị nhân đôi tại cột 4 và 5

23. Kế toán muốn lập biểu phụ cấp đặc biệt ngành thành nhiều biểu khác nhau trên cùng một khoản phụ cấp để phục vụ mục đích thanh toán tiền theo nhiều hình thức khác nhau

24. Kế toán mong muốn có thể nhập nhanh nội dung đề nghị thanh toán trên mẫu 09 theo đúng mục đích

R43

– Lương

1. Kế toán muốn tính dự toán truy lĩnh, dự toán nâng lương, phụ cấp chính xác theo giai đoạn và ngày hưởng 

2. Kế toán muốn bổ sung báo cáo dự toán lương và dự toán truy lương cho biên chế và HD68

3. Kế toán muốn lập dự toán lương lấy căn cứ lập là tháng 1 của năm sau để đúng với yêu cầu PTC

4. Kế toán muốn hiển thị cột thực lĩnh làm tròn đến đồng nhưng cách tính tổng giữ nguyên số liệu của việc không làm tròn

5. Kế toán muốn lập công thức cho PC tiếng dân tộc (PC tiếng Ba Na) theo số tiết dạy

6. Kế toán muốn dùng bảng chấm công của tháng trước để tính lương cho tháng này

7. Kế toán muốn hạch toán lương của cán bộ LĐHĐ sang bảng lương Mimosa

8. Kế toán muốn in Bảng chấm công (Bảng tổng hợp công) để tiện theo dõi và kẹp chứng từ lương

9. Kế toán muốn tính nhanh lại bảng lương khi có ghi nhận thay đổi về lương, phụ cấp mà không phải xóa đi lập lại bảng tính lương

R42

– Hồ sơ

1. CBTC muốn cải tiến kích cỡ ô đăng nhập trên phần mềm QLCB.VN

2. CBTC muốn lấy lại các hồ sơ bị xóa nhầm một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn

3. CBNV  muốn in được các báo cáo liên quan tới sơ yếu lý lịch cá nhân để chuyển cho cán bộ phụ trách tại đơn vị

– Lương

1. Kế toán muốn tính các khoản khấu trừ KTX theo các công thức tính khác nhau

2. Kế toán muốn tách bảng tổng hợp lương từ đơn vị cấp dưới của ngành và xã phường riêng

3. Kế toán muốn tính KPCĐ cho 6 tháng

4. Cải tiến tính năng tùy chỉnh bảng lương

5. Kế toán muốn hiển thị tên bảng lương chi tiết theo phòng ban/loại cán bộ nếu lập bảng lương theo tham số loại cán bộ/phòng ban

6. Kế toán muốn chọn tham số khi in bảng lương 09 tại màn hình tính lương

7. Kế toán muốn thiết lập làm tròn từng loại phụ cấp khi tính lương

8. Kế toán muốn in báo cáo tổng hợp bảng lương đặc thù thị xã Tân Châu theo khối ban ngành riêng so với khối xã

9. Phần lập dự toán lương do nâng lương, phụ cấp: Kế toán muốn thêm phần dự toán truy lĩnh lương cho các cán bộ được tăng lương tại năm trước năm dự toán

10. Kế toán muốn in báo cáo lương PGD Bù Gia Mập trên 1 trang giấy để tiện in ra nộp kho bạc

11. Kế toán muốn bổ sung thêm phần ghi chú hạch toán vào từng tiểu mục, từng nguồn

12. Kế toán muốn thiết lập dự toán chi tiết cho CBNV nghỉ thai sản trong năm tới để đúng với thực tế

13. Kế toán muốn tùy chỉnh mẫu thanh toán bảo hiểm

R41

– Lương

1. Kế toán muốn lập dự toán lương, CCTL theo các khối riêng để đúng với thực tế quản lý tại PTC

2. Kế toán muốn tính đúng số tiền bảo hiểm cho CB hưởng lương theo số tiền và CB hợp đồng

3. Kế toán muốn tùy chỉnh mẫu bảng lương 09 theo đặc thù yêu cầu của KBNN và PTC

4. Kế toán muốn hiển thị được Hệ số trong bảng PC đặc biệt ngành dưới dạng 3 số sau dấu phẩy

5. Kế toán muốn hạch toán lương vào các nguồn theo số tiền sau khi tính lương để phân bổ nguồn kinh phí trả lương

6. Kế toán muốn tính đúng số tiền cho CBNV nghỉ thai sản tròn tháng mà không cần thiết lập số ngày công chuẩn

7. Kế toán muốn lập dự toán lương cho các CB bán chuyên trách và các hội đặc thù tại xã

8. Kế toán muốn bổ sung mẫu đi ngân hàng không có dấu ở tên CBNV để đi ngân hàng

9. Kế toán muốn chia sẻ mẫu bảng lương cho đơn vị khác không phải là đơn vị con

10. Kế toán muốn khai báo đúng hệ số phụ cấp kiêm nhiệm chức danh tại xã 3 chữ số sau dấu phẩy

11. Kế toán muốn lập dự toán lương chi tiết cho lao động tuyển mới chi tiết theo tỷ lệ hưởng lương của từng tháng trong năm

12. Kế toán muốn tính bảo hiểm do truy lĩnh dựa trên số ngày làm việc của tháng

13. Kế toán muốn lập dự toán lương cho các cán bộ không thuộc biên chế như HĐ ND68 hoặc nhân viên y tế, ấp…

14. Đơn vị muốn cộng gộp bảng lương của lao động hợp đồng vào bảng lương nguồn 13

R40

– Hồ sơ

 1. Khách hàng yêu cầu phần mềm có tính năng cho phép gọi MISA SUPPORT trực tiếp từ phần mềm
 2. Đơn vị tài chính, chủ quản muốn kiểm soát danh mục dùng chung các phụ cấp, ngạch bậc lương
 3. CBTC muốn tăng dung lượng file nhập khẩu hồ sơ để tải được file nhập khẩu có dung lượng lớn
 4. Cho phép tra cứu lịch sử đồng ý thỏa thuận

– Lương

 1. Kế toán muốn tùy chỉnh mẫu bảng lương 09-NĐ11, C02X
 2. Kế toán muốn bổ sung thông tin chỉnh sửa bảng lương để đáp ứng mẫu PGD Châu Thành Tây Ninh
 3. Kế toán muốn thực hiện gộp 3 lớp dòng và cộng tổng ở dòng ở các dòng nhóm dữ liệu
 4. Kế toán muốn tính dự toán lương bao gồm cả các phụ cấp theo số tiền
 5. Kế toán muốn sắp xếp nhanh danh sách CBNV trong bảng lương theo mã số SHCB
 6. Kế toán muốn bổ sung bảng thanh toán phụ cấp ưu đãi riêng
 7. Kế toán muốn bổ sung mẫu bảng lương, BHXH và KPCĐ riêng theo mẫu của đơn vị để nộp kho bạc đồng thời mỗi bảng có thêm phần hạch toán chi tiết theo tiểu mục, chương, khoản, nguồn để tiện so sánh và đối chiếu giấy rút MIMOSA
 8. Cập nhật mức giảm trừ bản thân & giảm trừ gia cảnh mới áp dụng từ 1/7/2020
 9. Kế toán muốn hạch toán riêng được số tiền + tiểu mục của Phụ cấp đặc biệt ngành, các khoản khấu trừ KTX, thuế, truy lĩnh lương từ phân hệ QLCB sang Mimosa và Bamboo
 10. Kế toán muốn hiển thị số tiền bảo hiểm của các cán bộ không chuyên trách xã hưởng lương theo số tiền lên bảng lương
 11. Kế toán muốn tính tiền lương thực lĩnh trên số thực tế như excel chứ không làm tròn trước từng thành phần rồi mới trừ ra số thực lĩnh
 12. Kế toán muốn tính gộp các khoản truy lĩnh do nâng lương, phụ cấp vào cùng 1 bảng lương
 13. Kế toán muốn lập nhanh các bảng tính các khoản khác/khấu trừ KTX từ bảng lương tháng trước

R39.1

– Hồ sơ

 1. CBTC muốn tự động điền “Không” với các nội dung không có phát sinh tại trường thông tin: Khen thưởng, kỷ luật và mục 29 khi in SYLL mẫu 2C-BNV/2008
 2. CBTC muốn đổi tên tiêu đề trong báo cáo danh sách trích ngang từ Đơn vị công tác thành Phòng ban công tác để đúng với số liệu thực tế
 3. Cải tiến MISA ID đăng nhập bằng email

– Lương

 1. Kế toán muốn hiển thị đúng số tiền các cột 5 và 6 trong biểu 09 – NĐ11
 2. Kế toán muốn có thể tùy chỉnh chân chữ ký ở bảng lương truy lĩnh

R39

– Hồ sơ

 1. CBTC muốn tổng hợp báo cáo 0203b theo TT03/2018 để nộp cho SNV
 2. CBTC muốn tổng hợp báo cáo 0206 theo TT03/2018 để nộp cho SNV
 3. CBTC muốn quản lý hồ sơ viên chức theo mẫu HS01-VC/BNV: Theo thông tư 07/2019TT-BNV
 4. CBTC muốn đánh giá CBCCVC theo chuẩn thang điểm của UBND quận Long Biên
 5. CBTC muốn bổ sung thêm thông tin khai báo hồ sơ cán bộ CBNV để thuận tiện hơn cho quá trình khai báo hồ sơ
 6. CBTC muốn thống kê số lượng biên chế được giao và biên chế hiện có qua các năm

– Lương

 1. Bổ sung mẫu 09-Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng theo NĐ11/2020/NĐ-CP
 2. Kế toán muốn thực hiện thêm các nghiệp vụ truy lĩnh lương
 3. Kế toán muốn đáp ứng bảng lương đặc thù PGD Tháp Mười
 4. Kế toán muốn bổ sung mẫu biểu các khoản thu không thường xuyên khác như Công tác phí, Khoán tiền điện thoại
 5. Kế toán đơn vị muốn chia sẻ mẫu bảng lương tùy chỉnh cho các đơn vị khác trong huyện cùng dùng
 6. Kế toán PTC mong muốn in được bảng tổng hợp lương toàn ngành gửi cho STC và cơ quan ban ngành hàng tháng
 7. Kế toán muốn đáp ứng bảng lương đặc thù huyện Dương Minh Châu – Tây Ninh
 8. Bổ sung báo cáo C02X và C05X theo TT70
 9. CBTC muốn nhập khẩu danh sách hưởng lương bao gồm thông tin chương, khoản, tiểu mục để tiện khai báo khi kết nối Bamboo và Mimosa

R38

– Hồ sơ

 1. Đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục, CBTC muốn in quyết định nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo với CBCCVC của đơn vị theo đúng thẩm quyền được phân cấp
 2. CBTC muốn ngày dự kiến hưởng phụ cấp thâm niên nghề sẽ tính từ ngày chính thức làm việc tại đơn vị
 3. CBTC muốn biết chính xác ai đã thay đổi thông tin của tên CBNV để kiểm tra nhanh chóng
 4. CBTC muốn lưu trữ hồ sơ của các cán bộ đã điều chuyển công tác hoặc nghỉ việc để phục vụ tra cứu lý lịch khi có nhu cầu
 5. Cán bộ tổ chức tại Sở, Phòng nội vụ muốn phân quyền danh mục dùng chung theo từng loại danh mục và đơn vị để kiểm soát việc thay đổi danh mục cho phù hợp
 6. CBTC muốn thêm thông tin phòng ban vào danh sách đề nghị nâng lương và nâng phụ cấp TNVK để dễ dàng tra soát
 7. CBTC muốn theo dõi được 2 quyết định hưởng lương phụ cấp có cùng ngày hưởng để theo dõi đầy đủ quá trình lương, phụ cấp
 8. CBTC muốn theo dõi danh sách người được cử đi công tác/học ở nước ngoài để kiểm soát số người đi học
 9. CBTC muốn thêm nhân viên hợp đồng 68 vào Báo cáo danh sách tiền lương công chức để thống kê đủ số lượng cán bộ của đơn vị
 10. CBTC muốn quy hoạch 2 chức vụ/chức danh cho 1 cán bộ để đúng với thực tế
 11. CBTC muốn ghi nhận đúng loại nâng lương (lý do nâng lương) cho CBNV để tăng độ xác thực cho hồ sơ CBNV

– Lương

 1. Kế toán SGD muốn in biểu tổng hợp dự toán lương và thuyết minh phụ cấp ưu đãi + thâm niên nghề của toàn ngành
 2. Kế toán mong muốn được tùy chỉnh truy lĩnh lương

R37

– Hồ sơ

 1. CBTC muốn quản lý thông tin hộ chiếu công vụ để đảm bảo quản lý đầy đủ tài nguyên quốc gia
 2. CBTC muốn đánh giá ” TỐT” ở nội dung xếp loại chung theo chuẩn nghề nghiệp
 3. CBTC muốn ghi nhận quyết định đánh giá phân loại như 1 bản ghi quyết định công tác/nâng lương
 4. CBTC muốn ghi nhận đại biểu HĐND nhiều cấp để quản lý và báo cáo SYLL chính xác
 5. CBTC muốn xem nhanh danh bạ CBNV để không mất thời gian tìm kiếm
 6. CBTC muốn thống kê biểu đồ để dễ so sánh số lượng biên chế được giao với số biên chế hiện có
 7. CBTC muốn lưu và tạo nhanh hồ sơ CBNV để đẩy nhanh được quá trình nhập liệu hồ sơ
 8. CBTC muốn tự động hiển thị chức vụ chức danh theo thông tin chung khi tạo 1 quá trình công tác mới

– Lương

 1. Kế toán muốn bổ sung tính năng xuất ra file excel hoặc in ra báo cáo đối với tất cả giao diện trong phân hệ Tính lương để tiện kiểm tra
 2. Kế toán muốn đáp ứng mẫu bảng trả tiền qua ngân hàng có cột số tiền phí
 3. Kế toán muốn tính lương thực tế trên số làm tròn khi quy đổi ra hệ số để đúng với quy định của kho bạc
 4. Kế toán muốn thiết lập công thức tính đúng của PCKN xã
 5. Kế toán muốn tính các khoản khấu trừ KTX theo ngày công

R36

– Hồ sơ

 1. CBTC muốn hiển thị tên loại quyết định trên mẫu 2C/BNV
 2. CBTC muốn nhập liệu hồ sơ vào phần mềm dễ dàng hơn
 3. CBTC muốn theo dõi chỉ tiêu biên chế theo phòng ban và theo năm tương ứng
 4. CBTC muốn thống kê khoảng thời gian công tác tại đơn vị và ngoài đơn vị để biết thâm niên làm việc tại đơn vị từ đó đưa ra các quyết định bổ nhiệm, đề cử thi nâng ngạch, đi học
 5. CBTC muốn theo dõi tiêu chí đánh giá theo từng vị trí quy hoạch của cán bộ để xem xét và báo cáo CBNV có đủ điều kiện quy hoạch hay không
 6. PNV muốn xem thông tin nhắc việc của các đơn vị trong huyện để kịp thời kiểm tra, đôn đốc công việc

– Lương

 1. Kế toán muốn phát triển mẫu bảng lương theo TT 107 và Danh sách nhận bảng lương và phụ cấp C18-HD
 2. Kế toán muốn bổ sung chế độ nghỉ phu quân, phu nhân cho các CBNV
 3. Kế toán muốn ghi nhận nhanh kết quả chấm công để tính lương theo ngày công
 4. Bổ sung Biểu báo cáo biến động tăng giảm lương, phụ cấp
 5. Kế toán muốn tính các phụ cấp hưởng đúng theo tỷ lệ hưởng lương
 6. Kế toán muốn tự lựa chọn thêm cán bộ nghỉ hưu vào dự toán lương giảm do có cán bộ nghỉ hưu
 7. Kế toán muốn tính lương, phụ cấp và các khoản đóng góp bao gồm cả chênh lệch bảo lưu
 8. Kế toán muốn hạch toán các khoản khác vào chương, khoản, tiểu mục để kết nối làm giấy rút với phần mềm KTX Bamboo
 9. Kế toán muốn lặp lại tiêu đề bảng lương từ trang thứ 2 để tiện theo dõi và kiểm tra số liệu
 10. Kế toán mong muốn Phân quyền truy cập dữ liệu cho CBTC chỉ có quyền ở Phân hệ Hồ sơ

R35

– Hồ sơ

 1. Cán bộ muốn khai báo chi tiết nhà đất với CBNV sở hữu nhiều hơn 01 tài sản là nhà, đất
 2. CBTC muốn hướng dẫn nhân viên tự kê khai hồ sơ để thuận tiện hơn trong việc khai báo hồ sơ CBNV vào phần mềm
 3. CBTC muốn phê duyệt một phần thông tin mà CBNV đề nghị bổ sung lý lịch để kiểm soát tốt hơn việc
 4. CBTC muốn đánh giá cán bộ cuối năm tại đơn vị theo từng tiêu chí để dễ phục vụ cho việc xem xét cán bộ nguồn theo từng tiêu chí đánh giá hàng năm
 5. Khi có nhắc việc nâng lương, nghỉ hưu…. khách hàng muốn nhận được mail thông báo để theo dõi và thao tác trên PM
 6. CBTC muốn bổ sung thông tin ngạch và thời gian giữ ngạch trong danh sách đăng ký tham gia đào tạo bồi dưỡng
 7. CBTC muốn bỏ cột tỷ lệ trên báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá CBCCVC, lao động hợp đồng để đúng với mẫu của SNV
 8. CBTC muốn nhập ngày cấp bằng chuyên ngành đào tạo của CBNV để lưu trữ đúng thông tin bằng cấp
 9. CBTC muốn nhập danh mục đối tượng bồi dưỡng an ninh quốc phòng cho CBNV theo đúng bằng cấp được cấp
 10. CBTC mong muốn khi xem chi tiết ở phần nhắc việc của màn hình tổng quan sẽ xuất được danh sách chi tiết ra để dễ dàng so sánh và kiểm tra với danh sách đã nộp và chưa nộp
 11. CBTC muốn hiển thị chức vụ, chức danh kiêm nhiệm ở quá trình công tác mẫu 2C/BNV
 12. CBTC muốn tự tùy chỉnh các thông tin bắt buộc theo dõi trên hồ sơ để ràng buộc khi nhập liệu
 13. CBTC mong muốn in được hết các phụ cấp trên báo cáo danh sách và tiền lương viên chức
 14. CBTC muốn thêm thông tin quê quán cho thân nhân CBNV để hiển thị chi tiết trên mẫu 2C
 15. CBTC muốn in được thẻ CB-CCVC khi đã khai báo hồ sơ trên Phần mềm – Sở Nội vụ tỉnh An giang
 16. CBTC muốn bổ sung thông tin đính kèm tệp vào các form khai báo thông tin chi tiết và view được trực tiếp trên giao diện để thuận tiện cho việc theo dõi hồ sơ
 17. CBTC muốn sắp xếp lại thứ tự khai báo người thân trong thông tin kê khai hồ sơ để hiển thị đúng thứ tự mong muốn trong mẫu 2C SYLL
 18. CBTC muốn hiển thị đầy đủ tất cả các quyết định khen thưởng các năm trên mẫu SYLL 2C TW
 19. CBTC muốn phân loại chi tiết thông tin cán bộ đã quá hạn nâng lương và cán bộ sắp được nâng lương trong danh sách nhắc việc
 20. Khi có nhắc việc nâng lương, nghỉ hưu…. khách hàng muốn nhận được mail thông báo để theo dõi và thao tác trên PM

– Lương

 1. Kế toán muốn file nhập khẩu phân hệ lương tự lấy thêm các khoản phụ cấp mới khai báo để nhập khẩu nhanh hơn
 2. Kế toán muốn bổ sung mẫu dự toán lương biểu 01- PGD Thuận Bắc
 3. Kế toán muốn bổ sung bảng chênh lệch lương để gửi kho bạc kèm bảng lương hàng tháng (PTC Đức Linh)
 4. Kế toán muốn tính truy lĩnh lương do nâng lương, phụ cấp từ ngày đến ngày để đúng với số thực tế cần chi trả
 5. Kế toán muốn tính đúng số tiền từng tiểu mục khi hạch toán vào MIMOSA
 6. Kế toán muốn ghi nhận nguồn chi trả cho các khoản như phụ cấp khác hoặc các khoản khoán Công tác phí trên bảng tính lương
 7. Kế toán muốn đáp ứng bảng lương khối xã Châu Đức
 8. Kế toán muốn hiển thị chi tiết và riêng rẽ các PC đặc biệt ngành trên bảng lương để dễ đối chiếu từng khoản

R34

– Hồ sơ

 1. CBTC muốn chia sẻ dữ liệu hồ sơ CBNV cho đơn vị khác, phục vụ công việc nội bộ của tỉnh
 2. CBTC muốn đánh giá phân loại cán bộ hoạt động không chuyên trách định kỳ
 3. CBTC muốn hiển thị riêng bộ lọc đơn vị trong tìm kiếm thống kê để tiện thao tác
 4. CBTC muốn nhập 2 quyết định công tác có cùng 1 ngày hưởng để ghi nhận đúng thông tin theo quyết định
 5. CBTC muốn nhập đầy đủ thông tin Về việc trong QĐCT của CBNV
 6. CBTC tại đơn vị cấp xã/nội vụ/chủ quản in được danh sách thống kê số lượng chất lượng người HĐKCT theo trình độ đào tạo để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp
 7. Tại chức năng tổng hợp báo cáo, đơn vị tổng hợp muốn tích chọn các đơn vị muốn tổng hợp để có thể tổng hợp riêng rẽ từng khối, mỗi khối là một báo cáo

– Lương

 1. Đơn vị tổng hợp dự toán lương muốn nhập tay bổ sung các đơn vị nhỏ không mua phần mềm vào dự toán lương
 2. Cải tiến tính năng tùy chỉnh mẫu bảng lương ngay trên giao diện (giai đoạn 2)
 3. Kế toán muốn đáp ứng bảng lương khối xã tính dựa trên nhiều loại cán bộ, các khoản phụ cấp theo chương, khoản, tiểu mục để dễ dàng hạch toán giấy rút (giai đoạn 2)
 4. Kế toán muốn đáp ứng biểu mẫu phụ cấp dạy thêm giờ- Đặc thù Tân Hưng-Long An
 5. Kế toán muốn in bảng tính thuế và bảng kê thuế theo kỳ năm cho các CBNV trong đơn vị
 6. Kế toán muốn lập bảng dự toán lương và các khoản phụ cấp theo lương cho các CBCC theo nguồn riêng và các một số khoản phụ cấp khác theo nguồn riêng
 7. Kế toán muốn lập dự toán 2 lần một năm khi xin cấp dự toán và khi phân rã dự toán cuối năm, HSL lấy tại thời điểm lập dự toán
 8. Kế toán muốn thay đổi tỷ lệ đóng bảo hiểm cho cán bộ KCT xã với cơ quan đóng và NLĐ đóng
 9. Kế toán Sở muốn tổng hợp dự toán lương theo loại biên chế để đúng với theo dõi của từng đơn vị
 10. Kế toán xã muốn lập dự toán lương theo loại cán bộ: Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách

R33

– Hồ sơ

 1. Bổ sung mẫu Phiếu kê khai hưởng thâm niên nghề giáo
 2. Cải tiến tính năng nhập khẩu từ excel để thuận tiện hơn
 3. CBTC muốn bổ sung danh mục phụ cấp mặc định có ghi chú theo nghị định nào để CBTC dễ nhận biết
 4. CBTC muốn bổ sung tính năng nhập khẩu rút gọn để thuận lợi cho việc đưa hồ sơ vào phần mềm
 5. CBTC muốn bổ sung trường trộn cho các quyết định nghỉ việc ,thôi việc, chấm dứt hợp đồng_PNV Gia Lâm
 6. CBTC muốn đáp ứng đầy đủ quy trình nghiệp vụ nâng lương (gửi nhận, phê duyệt)
 7. CBTC tại các UBND xã muốn ghi nhận chính xác thông tin nơi làm việc của các CBCC, người hoạt động không chuyên trách làm việc tại xã đó

– Lương

 1. Cải tiến tính năng tùy chỉnh mẫu bảng lương ngay trên giao diện
 2. Kế toán mong muốn khi khai báo hệ số lương và phụ cấp cán bộ thì có thể khai báo được phụ cấp mà không khai báo hệ số lương
 3. Kế toán muốn bổ sung mẫu 01- CCTL để nộp cho PTC và STC_Xín Mần
 4. Kế toán muốn đáp ứng bảng lương khối xã tính dựa trên nhiều loại cán bộ, các khoản phụ cấp theo chương, khoản, tiểu mục để dễ dàng hạch toán giấy rút (giai đoạn 1)
 5. Kế toán muốn đáp ứng nghiệp vụ làm thêm, làm đêm và bổ sung mẫu in các khoản làm thêm giờ theo mẫu C10-HD
 6. Kế toán muốn in bảng lương truy lĩnh
 7. Kế toán muốn tùy biến bổ sung các trường thông tin cột trên giao diện dự toán lương
 8. Đáp ứng mẫu bảng lương 2a – Xí Mần

R32

– Hồ sơ

 1. Cải tiến bộ lọc tìm kiếm nhanh mặc định, tìm kiếm thông tin cơ bản
 2. CBTC các trường muốn đánh giá giáo viên chuẩn nghề nghiệp theo TT 20/2018- BGD
 3. CBTC muốn chủ động bổ sung loại hợp đồng theo nhu cầu của tỉnh
 4. CBTC muốn ghi nhận HSL và bậc lương cho cán bộ không có ngạch lương để đúng với thực trạng của đơn vị
 5. CBTC muốn lựa chọn ghi hoặc không ghi mức lương đóng bảo hiểm theo để tiện cho việc theo dõi và nhập liệu do thực tế không nhớ hết được mức lương đóng từng giai đoạn

– Lương

 1. Kế toán muốn bổ sung mẫu bảng lương và mẫu thanh toán qua ATM theo mẫu của PTC Kon Rẫy
 2. Kế toán muốn in báo cáo CCTL biểu số 2e theo TT46/2019/TT-BTC
 3. Kế toán muốn in báo cáo CCTL biểu số 2h theo TT46/2019/TT-BTC
 4. Kế toán muốn in báo cáo CCTL biểu số 2i theo TT46/2019/TT-BTC
 5. Kế toán muốn in danh sách các khoản khẩu trừ lương để nộp cho KBNN
 6. Kế toán muốn lập dự toán lương cho nhân sự tuyển mới chi tiết cho từng vị trí việc làm
 7. Kế toán muốn tự động sinh bảng tính các khoản phụ cấp đặc thù ngành và tính thuế TNCN từ bảng lương tháng trước để tiện thao tác
 8. Kế toán muốn xuất khẩu danh sách CBNV để kiểm tra lại và nhập khẩu lại, ví dụ điền sai hệ số cần chỉnh sửa lại

Cập nhật 30/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA

Để lại bình luận