1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R35
  4. CBTC mong muốn khi xem chi tiết ở phần nhắc việc của màn hình tổng quan sẽ xuất được danh sách chi tiết ra để dễ dàng so sánh và kiểm tra với danh sách đã nộp và chưa nộp

CBTC mong muốn khi xem chi tiết ở phần nhắc việc của màn hình tổng quan sẽ xuất được danh sách chi tiết ra để dễ dàng so sánh và kiểm tra với danh sách đã nộp và chưa nộp

1. Mục đích

Giúp CBTC xuất khẩu được các danh sách nhắc việc ra excel để so sánh, kiểm tra với danh sách để xem cán bộ nào đã được làm đề nghị, cán bộ nào chưa được làm.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R35, chương trình cho phép xuất khẩu danh sách nhắc việc ra file excel.

Cụ thể như sau:

  • Tại màn hình Bàn làm việc\Nhắc việc.
  • Kích đúp chuột vào loại nhắc việc.
  • Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu ra file excel.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận