Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Câu hỏi thường gặp > Muốn thực hiện các thủ tục nghỉ hưu trước tuổi cho CBCCVC thì phải làm như thế nào?

Muốn thực hiện các thủ tục nghỉ hưu trước tuổi cho CBCCVC thì phải làm như thế nào?

Hiện tại, phần mềm chỉ đáp ứng thực hiện việc thông báo và ra quyết định nghỉ hưu cho cán bộ công chức viên chức đến độ tuổi nghỉ hưu, với nữ giới là 55 tuổi và nam giới là 60 tuổi.
Trong trường hợp đơn vị muốn thực hiện hoàn thiện thủ tục nghỉ hưu trước tuổi cho cán bộ công chức viên chức thì cần thực hiện như sau:
1. Vào Hồ sơ\Danh sách trích ngang
2. Chọn hồ sơ cần hoàn thiện thủ tục nghỉ hưu.
3. Tại tab 2.Quá trình công tác, nhấn Thêm.
4. Khai báo các thông tin nghỉ hưu của cán bộ nhân viên tại phần Thêm quá trình công tác tại đơn vị.
  • Tại phần Thông tin quyết định chọn:
    • Loại quyết định: Nghỉ hưu
  • Tại phần Thông tin công việc:
    • Nhập thông tin công việc như: Từ ngày, Chức vụ chức danh, phòng ban
    • Chọn Trạng thái làm việc: Nghỉ hưu và ghi chú (nếu có)

  • Nhấn Đồng ý.
  • Nhấn Cất.
Lúc này hồ sơ của cán bộ đã cập nhật trạng thái là nghỉ hưu.
 

Xem thêm