Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Câu hỏi thường gặp > Quên mật khẩu đăng nhập thì làm như thế nào?

Quên mật khẩu đăng nhập thì làm như thế nào?

Trong trường hợp anh/chị quên mật khẩu đăng nhập thì cần thực hiện như sau:
1. Tại màn hình đăng nhập, nhấn Quên mật khẩu.
2. Chọn đơn vị từ danh sách, nhập tên đăng nhập, mã xác thực.
3. Nhấn Lấy lại mật khẩu để hệ thống gửi lại mật khẩu đến email của anh/chị.

Lưu ý: Để tránh việc quên mật khẩu và thuận tiện cho các lần đăng nhập sau, anh chị tích chọn vào ô Nhớ mật khẩu, lần đăng nhập sau anh/chị không phải nhập lại mật khẩu nữa.
 

Xem thêm