Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Hướng dẫn nghiệp vụ > Đơn vị nội vụ/chủ quản

Đơn vị nội vụ/chủ quản

Giúp đơn vị Sở Nội vụ thực hiện các nghiệp vụ quản lý cán bộ, công chức viên chức trên phần mềm QLCB.VN một cách đơn giản và dễ dàng. 
 

Xem thêm