Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Lịch sử phát triển > R10

R10

Những thay đổi trên phiên bản:
1. CBTC muốn in Quyết định cử đi học để trình thủ trưởng đơn vị ký duyệt và ra quyết định
2. CBTC muốn luôn xác nhận được là đang xem hồ sơ của cán bộ nào để tránh nhầm lẫn
3. CBTC muốn các CBCCVC thuộc quyền quản lý có thể tự cập nhật cho tất cả các thông tin trong hồ sơ để chỉ cần kiểm tra lại, không mất nhiều thời gian thao tác
4. Khi nhập khẩu hồ sơ vào phần mềm QLCB, người dùng muốn có hướng dẫn về các thông tin cần điền trong file nhập khẩu để tránh sai sót, sửa lại nhiều gây mất thời gian
5. Cập nhật phiếu đăng ký gia hạn sử dụng phần mềm QLCB do tài khoản ngân hàng VPHCM thay đổi

Chi tiết các thay đổi
1. CBTC muốn in Quyết định cử đi học để trình thủ trưởng đơn vị ký duyệt và ra quyết định
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R10, đơn vị có thể in được Quyết định về việc cử đi học đồng thời có danh sách kèm theo để trình thủ trưởng đơn vị ký duyệt và ra quyết định.
       
Các bước thực hiện:
Sau khi khai báo xong Khoá đào tạo bồi dưỡng, để in được Quyết định về việc cử đi học, anh/chị thực hiện như sau:
  • Tại màn hình Danh sách cán bộ nhân viên cử đi học, anh/chị chọn từng cán bộ hoặc nhiều cán bộ để in.
  • Nhấn In, chọn Quyết định về việc cử đi học hoặc Quyết định về việc cử đi học (in kèm danh sách).

  • Nếu chọn In Quyết định về việc cử đi học: in từng CBCCVC được chọn.

  • Nếu chọn In Quyết định về việc cử đi học (in kèm danh sách)

Đồng thời có danh sách kèm theo:

2. CBTC muốn luôn xác nhận được là đang xem hồ sơ của cán bộ nào để tránh nhầm lẫn
Chi tiết thay đổi: Từ phiên bản R10, khi khai báo hoặc xem hồ sơ cán bộ nhân viên tại đơn vị, phần mềm bổ sung dòng thông tin về cán bộ nhân viên để anh/chị biết đang xem hồ sơ của cán bộ nhân viên nào để tránh nhầm lẫn.
Các bước thực hiện:
 
  • Vào menu Hồ sơ, thêm mới 1 hồ sơ hoặc sửa hồ sơ cán bộ nhân viên đã có tại đơn vị.
  • Phần mềm bổ sung dòng thông tin về cán bộ nhân viên:
 

3. CBTC muốn các CBCCVC thuộc quyền quản lý có thể tự cập nhật cho tất cả thông tin trong hồ sơ để chỉ cần kiểm tra lại, không mất nhiều thời gian thao tác
Chi tiết thay đổi
: Trước đây CBTC chỉ có thể thiết lập để CBCCVC có thể tự bổ sung một số thông tin hồ sơ lý lịch. Tuy nhiên từ bản R10, chương trình cho phép CBCCVC thuộc quyền quản lý có thể tự cập nhật cho tất cả các thông tin trong hồ sơ để CBTC chỉ cần kiểm tra lại, giảm thiểu thời gian thao tác nhập liệu cho CBTC. 
Các bước thực hiện:
  • CBTC thực hiện thiết lập thông tin được thay đổi, bổ sung (cho phép thiết lập để bổ sung toàn bộ thông tin hồ sơ)
  • CBCCVC đăng nhập bằng tài khoản của mình, nhấn Bổ sung lý lịch định kỳ để thực hiện cập nhật lại thông tin trong hồ sơ.

  • Sau khi cập nhật xong, nhấn Cất và hồ sơ sau cập nhật sẽ được chuyển đến CBTC chờ phê duyệt.
4. Khi nhập khẩu hồ sơ vào phần mềm QLCB, người dùng muốn có hướng dẫn về các thông tin cần điền trong file nhập khẩu để tránh sai sót, sửa lại nhiều gây mất nhiều thời gian
Chi tiết thay đổi
: Kể từ bản R10, chương trình bổ sung thêm các hướng dẫn vào các trường thông tin liên quan đến ngày, tháng, năm để tránh sai sót và tiết kiệm thời gian nhập liệu.


5. Cập nhật phiếu đăng ký gia hạn sử dụng phần mềm QLCB do tài khoản ngân hàng VP HCM thay đổi

Chi tiết thay đổi
: Kể từ bản R10, phần mềm cập nhật lại phiếu đăng ký gia hạn sử dụng phần mềm QLCB.VN do tài khoản ngân hàng VP HCM thay đổi. 

 

Xem thêm