Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Lịch sử phát triển > R11

R11

Những thay đổi trên phiên bản:
1. Cập nhật thay đổi chính sách áp dụng cho các thuê bao quá hạn trên phần mềm QLCB, đối với thuê bao quá hạn 61-90 đơn vị cấp trên sẽ không nhìn thấy dữ liệu của các đơn vị này
2. Cập nhật mức lương cơ sở thay đổi tăng từ 1.300.000đ lên 1.390.000đ theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP, áp dụng từ ngày 01/07/2018
3. Cho phép đăng ký gia hạn trực tuyến trên phần mềm QLCB.VN

Chi tiết các thay đổi
1. Cập nhật thay đổi chính sách áp dụng cho các thuê bao quá hạn trên phần mềm QLCB, đối với thuê bao quá hạn 61-90 đơn vị cấp trên sẽ không nhìn thấy dữ liệu của các đơn vị này
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R11, đối với các thuê bao quá hạn từ 61 - 90 ngày, đơn vị cấp trên sẽ không nhìn thấy dữ liệu của đơn vị cấp dưới tại một số chức năng như Tra cứu hồ sơ cấp dưới, Phân cấp danh mục... và các báo cáo hồ sơ, báo cáo quản trị, báo cáo đặc thù ngành giáo dục.
    
2. Cập nhật mức lương cơ sở thay đổi tăng từ 1.300.000đ lên 1.390.000đ theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP, áp dụng từ ngày 01/07/2018
Chi tiết thay đổi: Theo nghị định 72/2018/NĐ-CP, kể từ ngày 01/07/2018 sẽ tăng mức lương cơ sở từ 1.300.000đ lên 1.390.000đ
Các bước thực hiện:
 
 • Vào menu Hồ sơ, thêm mới 1 bản ghi Phụ cấp
 • Nhập ngày hưởng lớn hơn hoặc bằng ngày 01/07/2018 thì giá trị phụ cấp sẽ được áp dụng theo mức lương cơ sở mới.
        
3. Cho phép đăng ký gia hạn trực tuyến trên phần mềm QLCB.VN
Chi tiết thay đổi
: Đối với đơn vị sắp hết hạn hoặc đã quá hạn từ 1 - 60 ngày, chương trình bổ sung tính năng gia hạn trực tuyến, chức năng này giúp người sử dụng gia hạn ngay trên phần mềm QLCB.VN và không cần tải về phiếu đăng ký gia hạn để nhập thông tin như trước đây. Ngoài ra khi sao lưu dữ liệu, chương trình cho phép tải về 1 file bao gồm Hồ sơ cán bộ và các khoá đào tạo, bồi dưỡng.
Các bước thực hiện:
1. Sao lưu dữ liệu
 • Cán bộ tổ chức vào Hệ thống\Sao lưu dữ liệu, chương trình sẽ tải về file sao lưu dưới dạng đuôi .cbk
 • Thực hiện đổi đuôi .cbk thành .xls
2. Đơn vị có thể đăng ký gia hạn trực tuyến trong các trường hợp sau:
 • Đăng nhập vào đơn vị sắp hết hạn thuê bao, nhấn vào dòng thông báo chạy trên phần mềm 
 • Đăng nhập vào đơn vị đã quá hạn thuê bao từ 1 - 60 ngày, nhấn vào nút Gia hạn ngay trên màn hình thông báo quá hạn 
 • Hoặc vào trang Lịch sử đăng ký gia hạn, nhấn nút Đăng ký gia hạn
 • Tại màn hình Đăng ký gia hạn sử dụng phần mềm, nhập thông tin vào 2 phần Thông tin đơn vị đăng kýThông tin đơn hàng
 • Nhấn Tiếp tục
 • Màn hình Đăng ký gia hạn sử dụng phần mềm chuyển sang bước 2 (tại đây có thể tải phiếu đăng ký gia hạn), nhấn Đăng ký.
 • Sau khi nhấn Đăng ký sẽ hiển thị thông báo Đăng ký gia hạn thành công
 

Xem thêm