Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Lịch sử phát triển > R13

R13

Những thay đổi trên phiên bản:
1. Bổ sung các báo cáo đặc thù ngành Y tế:
2. CBTC muốn ghi nhận thông tin Chức vụ đang được quy hoạch của CBCCVC để theo dõi, lập kế hoạch đào tạo và bố trí công việc
3. CBTC muốn thực hiện nâng phụ cấp thâm niên nghề cho giáo viên của đơn vị theo đúng quy định tại nghị định 54/2011/NĐ-CP
4. CBTC muốn nhận thông báo sắp được nâng phụ cấp thâm niên nghề theo đúng quy định tại nghị định 54/2011/NĐ-CP
5. Tại đơn vị y tế, CBTC muốn theo dõi trình độ chuyên môn "Định hướng chuyên khoa" cho quá trình đào tạo để đúng với trình độ của CBNV
6. CBTC muốn biết thông tin các chứng chỉ có thời hạn của CBCCVC sắp hết hạn để thông báo cho CBCCVC biết nhằm bổ sung vào hồ sơ khi chứng chỉ đó hết hạn.
7. Khi ghi nhận thông tin thân nhân trong hồ sơ cán bộ, CBTC mong muốn ghi nhận nhanh được thông tin nơi ở trong trường hợp nhiều thân nhân có cùng nơi ở

8. CBTC muốn khi lập danh sách CBCCVC được nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc thì mỗi quyết định khen thường chỉ được sử dụng cho một kỳ nâng lương theo đúng quy định của Thông tư 08/2013/TT-BNV
9
CBTC muốn ghi nhận được thông tin số quyết định khen thưởng trùng nhau, số quyết định kỷ luật trùng nhau cho nhiều cán bộ nhân viên
10. Cập nhật địa chỉ thuộc địa bàn hành chính Tỉnh Điện Biên, huyện Điện Biên, thuộc các xã: Phu Luông, Hẹ Muông, Hua Thanh, Na Tông, Pá Khoang
11. Đào tạo, bồi dưỡng: CBTC muốn theo dõi được đúng nội dung đào tạo bồi dưỡng của khóa đào tạo bồi dưỡng đúng với thực tế phát sinh tại đơn vị để ghi nhận vào hồ sơ CBNV
12. CBTC muốn khi nhập khẩu bổ sung thông tin của CBCCVC thì sẽ không bị mất những thông tin khác đã khai báo trước đó
13. Quản lý hồ sơ: CBTC muốn quản lý quá trình đào tạo của CBCCVC theo đúng nội dung đào tạo và trình độ đào tạo, hình thức đào tạo thực tế
14. CBTC muốn nhập 2 quyết định khen thưởng có cùng một ngày quyết định cho một CBCCVC theo đúng thực tế tại đơn vị
15. CBTC muốn theo dõi các chứng chỉ không có trình độ để đúng với thực tế tại đơn vị
16. CBTC muốn nhiều số hợp đồng của cùng 1 CBNV có thể giống nhau trong quá trình công tác tại đơn vị để đúng thực tế phát sinh tại đơn vị
17.  Điều chỉnh đăng ký gia hạn online bổ sung nguồn thanh toán và thời hạn thanh toán

Chi tiết các thay đổi:
1. Bổ sung các báo cáo đặc thù ngành Y tế
Chi tiết thay đổi:
Kể từ phiên bản R13, phần mềm bổ sung báo cáo đặc thù ngành Y tế đáp ứng theo đúng Công văn 3008/BYT - TCCB
Các bước thực hiện:
-
Đối với các báo cáo đặc thù ngành Y tế thì để các báo cáo lên đúng và đủ số liệu thì trước tiên anh/chị cần khai báo thông tin Nhóm đơn vịCơ cấu tổ chức.
 • Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Thông tin đơn vị
 • Nhấn Thêm và thực hiện khai báo các thông tin, lựa chọn thông tin Nhóm đơn vị tương ứng.
 • Nhấn Cất.
 • Để thực hiện khai báo thông tin Cơ cấu tổ chức, anh/chị vào menu Danh mục\Cơ cấu tổ chức
 • Nhấn Thêm và thực hiện khai báo cơ cấu tổ chức; nhập thông tin Số giường bệnh Đặc thù vùng miền. Nhấn Cất.
Báo cáo nhân lực y tế công lập toàn tỉnh (Công văn 3008/BYT-TCCB)
Các bước thực hiện:
 • Vào menu Báo cáo\Báo cáo đặc thù ngành Y tế
 • Chọn Nhân lực y tế công lập toàn tỉnh (Công văn 3008/BYT-TCCB)
 • Trên giao diện Tham số báo cáo, chọn Năm cần tải về báo cáo
 • Anh/chị mở file excel vừa được tải về và kiểm tra số liệu báo cáo
  Lưu ý: Báo cáo này chỉ in được với các đơn vị cấp Tỉnh.
  Báo cáo Giám đốc, phó giám đốc, trưởng, phó phòng tổ chức Sở Y tế (Công văn 3008/BYT-TCCB)
  Các bước thực hiện:
  • Vào menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo đặc thù ngành Y tế
  • Chọn Giám đốc, phó giám đốc, trưởng, phó phòng tổ chức Sở Y tế
  • Trên giao diện Tham số báo cáo, chọn Năm cần in báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý, kiểm tra số liệu báo cáo

  Báo cáo nhân lực các đơn vị y tế huyện (Công văn 3008/BYT-TCCB)
  Các bước thực hiện:
  • Vào menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo đặc thù ngành Y tế
  • Chọn Nhân lực các đơn vị y tế huyện (Công văn 3008/BYT-TCCB)
  • Trên giao diện Tham số báo cáo, chọn Năm cần in báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý, kiểm tra số liệu báo cáo

  Lưu ý: Báo cáo này chỉ in được ở các đơn vị cấp Huyện trở lên.
  Báo cáo nhân lực y tế xã (Công văn 3008/BYT-TCCB)
  Các bước thực hiện:

  • Vào menu Báo cáo\Xem báo cáo\Báo cáo đặc thù ngành Y tế.
  • Chọn Nhân lực y tế xã (Công văn 3008/BYT-TCCB)
  • Trên giao diện Tham số báo cáo, chọn Năm cần xuất báo cáo

  • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu báo cáo.

  Lưu ý: Đối với các đơn vị cấp Huyện trở lên khi in báo cáo Nhân lực y tế xã sẽ xem được báo cáo tổng hợp của các đơn vị cấp dưới
  2. CBTC muốn ghi nhận thông tin Chức vụ đang được quy hoạch của CBCCVC để theo dõi, lập kế hoạch đào tạo và bố trí công việc
  Chi tiết thay đổi: Bắt đầu từ phiên bản R13, phần mềm sẽ bổ sung tính năng Quy hoạch cán bộ, nhằm ghi nhận thông tin chức vụ đang được quy hoạch của CBCCVC để theo dõi và lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với chức vụ được quy hoạch.
  Các bước thực hiện:
  • CBTC vào phần Nghiệp vụ khác\Quy hoạch cán bộ
  • Nhấn Thêm để chọn cán bộ vào danh sách quy hoạch
  • Trên màn hình Thêm quy hoạch cán bộ, nhập đầy đủ thông tin cán bộ được quy hoạch
  • Nhấn Cất
  • Để thực hiện Bổ nhiệm cán bộ, tại màn hình danh sách cán bộ được quy hoạch, CBTC chọn cán bộ được bổ nhiệm, nhấn Bổ nhiệm
  • Trên màn hình Bổ nhiệm cán bộ nhân viên, nhập đầy đủ thông tin cho cán bộ được bổ nhiệm
  • Nhấn Đồng ý
  • Để Kết thúc quy hoạch, CBTC chọn cán bộ trong danh sách quy hoạch, nhấn Kết thúc quy hoạch
  • Nhập Ngày kết thúc quy hoạch, nhấn Đồng ý
  • Để Loại bỏ cán bộ không đạt chỉ tiêu quy hoạch, CBTC chọn cán bộ đó trên màn hình danh sách cán bộ được quy hoạch, nhấn Loại bỏ
  • Chọn
  • Để In danh sách cán bộ được quy hoạch, tại màn hình danh sách cán bộ được quy hoạch, CBTC nhấn In
  3. CBTC muốn thực hiện nâng phụ cấp thâm niên nghề cho giáo viên của đơn vị theo đúng quy định tại nghị định 54/2011/NĐ-CP
  Chi tiết thay đổi:
  Giúp cán bộ tổ chức có thể thực hiện nâng phụ cấp thâm niên nghề cho giáo viên theo đúng quy định tại nghị định 54/2011/NĐ-CP
  Các bước thực hiện:
  • Vào menu Hồ sơ, chọn tab Nâng lương, phụ cấp
  • Nhấn Lập danh sách.
  • Trên giao diện Lập danh sách đề nghị nâng lương, anh/chị chọn:
   •  Loại nâng lươngNâng phụ cấp thâm niên nghề
   • Lựa chọn Kỳ nâng lương Năm
   • Phần mềm đã mặc định tích chọn tại phần Chọn cả các cán bộ nhân viên được hưởng PCTNN lần đầu tuy nhiên anh/chị có thể bỏ tích chọn nếu muốn.
  • Nhấn Đồng ý.
  • Phần mềm sẽ lấy lên danh sách các cán bộ giáo viên được xét nâng phụ cấp thâm niên nghề.
   4. CBTC muốn nhận thông báo sắp được nâng phụ cấp thâm niên nghề theo đúng quy định tại nghị định 54/2011/NĐ-CP
  Chi tiết thay đổi:
  Kể từ phiên bản R13, phần mềm sẽ thông báo cho cán bộ tổ chức về những giáo viên tại đơn vị sắp được nâng phụ cấp thâm niên nghề theo đúng quy định tại nghị định 54/2011/NĐ-CP
  Các bước thực hiện:
  • Vào Bàn làm việc, tại mục Nhắc việc
  • Bổ sung thông tin CBCCVC sắp được nâng PCTNN
  • Nhấn vào thông báo sẽ hiển thị Danh sách các CBCCVC sắp được nâng PCTNN
  5. Tại đơn vị y tế, CBTC muốn theo dõi trình độ chuyên môn "Định hướng chuyên khoa" cho quá trình đào tạo để đúng với trình độ của CBNV
  Chi tiết thay đổi:
  Kể từ phiên bản R13, cán bộ tổ chức đơn vị y tế có thể khai báo được thông tin trình độ chuyên môn "Định hướng chuyên khoa" cho các cán bộ nhân viên trong đơn vị của mình
  Các bước thực hiện:
  • Vào menu Hồ sơ, tại tab 4. Trình độ, đào tạo, bồi dưỡng
  • Tại phần Quá trình đào tạo, nhấn Thêm
  • Trên giao diện Thêm quá trình đào tạo, phần Trình độ bổ sung thông tin Định hướng chuyên khoa
  6. CBTC muốn biết thông tin các chứng chỉ có thời hạn của CBCCVC sắp hết hạn để thông báo cho CBCCVC biết nhằm bổ sung vào hồ sơ khi chứng chỉ đó hết hạn.
  Chi tiết thay đổi:
  Kể từ phiên bản R13, phần mềm bổ sung tính năng thông báo thông tin về các chứng chỉ có thời hạn của CBCCVC trong đơn vị để cán bộ tổ chức có thể bổ sung kịp thời vào hồ sơ khi chứng chỉ đó hết hạn.
  Các bước thực hiện:
  • Vào Bàn làm việc, tại mục Nhắc việc
  • Bổ sung thông tin CBNV có chứng chỉ sắp hết hạn
  • Nhấn vào thông báo sẽ hiển thị Danh sách CBNV có chứng chỉ sắp hết hạn
  7. Khi ghi nhận thông tin thân nhân trong hồ sơ cán bộ, CBTC mong muốn ghi nhận nhanh được thông tin nơi ở trong trường hợp nhiều thân nhân có cùng nơi ở
  Chi tiết thay đổi: Bắt đầu từ phiên bản R13, khi khai báo hồ sơ phần thông tin thân nhân, người dùng có thể khai báo nhanh nơi ở bằng tiện ích lấy thông tin từ phần thông tin chung.
  Các bước thực hiện:
  • CBTC vào Hồ sơ, chọn Đặc điểm lịch sử bản thân, quan hệ gia đình
  • Tại phần Thông tin thân nhân của bản thân hoặc Thân nhân của bên vợ (hoặc chồng), nhấn Thêm
  • Tại ô Nơi ở, nhấn Lấy thông tin từ nơi ở hiện nay
  • Nhấn Đồng ý
  8. CBTC muốn khi lập danh sách CBCCVC được nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc thì mỗi quyết định khen thường chỉ được sử dụng cho một kỳ nâng lương theo đúng quy định của Thông tư 08/2013/TT-BNV
  Chi tiết thay đổi:
  Kể từ phiên bản R13, khi lập danh sách CBCCVC được nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc thì mỗi quyết định khen thưởng chỉ được sử dụng cho một kỳ nâng lương theo đúng với thông tư 08/2013/TT-BNV.
  Các bước thực hiện:
  • Vào menu Hồ sơ, chọn tab Nâng lương, phụ cấp
  • Nhấn Lập danh sách và lựa chọn Loại nâng lương là Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc. Chọn Kỳ nâng lươngNăm nâng lương.
  • Nhấn Đồng ý.
  • Chương trình sẽ lấy lên danh sách các cán bộ được nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc và thành tích xuất sắc của các cán bộ này chỉ được xét duyệt 1 lần cho kỳ nâng lương đó.

  9. CBTC muốn ghi nhận được thông tin số quyết định khen thưởng trùng nhau, số quyết định kỷ luật trùng nhau cho nhiều cán bộ nhân viên
  Chi tiết thay đổi:
  Kể từ phiên bản R13, cán bộ tổ chức có thể ghi nhận được thông tin số quyết định khen thưởng và số quyết định kỷ luật trùng nhau cho nhiều cán bộ nhân viên
  10. Cập nhật địa chỉ thuộc địa bàn hành chính Tỉnh Điện Biên, huyện Điện Biên, thuộc các xã: Phu Luông, Hẹ Muông, Hua Thanh, Na Tông, Pá Khoang
  Chi tiết thay đổi:
  Từ phiên bản R13, phần mềm cập nhật địa chỉ các xã: Phu Luông, Hẹ Muông, Hua Thanh, Na Tông và Pá Khoang thuộc địa bàn hành chính Tỉnh Điện Biên, huyện Điện Biên.
  Các bước thực hiện:
  • Vào menu Hồ sơ và thực hiện khai báo hồ sơ cho 1 CBCCVC của Tỉnh Điện Biên, Huyện Điện Biên.

  Ngoài ra, từ phiên bản R13 phần mềm cập nhật lại thông tin thị trấn Quỳ Châu thành thị trấn Tân Lạc thuộc Huyện Quỳ Châu tỉnh Nghệ An cho đúng với thực tế của đơn vị.
  11. Đào tạo, bồi dưỡng: CBTC muốn theo dõi được đúng nội dung đào tạo bồi dưỡng của khóa đào tạo bồi dưỡng đúng với thực tế phát sinh tại đơn vị để ghi nhận vào hồ sơ CBNV
  Chi tiết thay đổi:
  Từ phiên bản R13, cán bộ tổ chức có thể tự khai báo thông tin Nội dung đào tạo, Nơi đào tạo và Hình thức đào tạo cho các CBCCVC cho đúng với thực tế phát sinh tại đơn vị để ghi nhận vào hồ sơ của cán bộ nhân viên.
  Các bước thực hiện:
  • Vào menu Đào tạo bồi dưỡng, nhấn Thêm
  • Trên chứng từ Thêm khóa đào tạo anh/chị thực hiện khai báo các thông tin về khóa đào tạo
  Lưu ý:Nội dung đào tạo, Nơi đào tạo Hình thức đào tạo có thể chọn từ gợi ý hoặc tự nhập nội dung đúng với thực tế tại đơn vị
  • Nhấn Cất để hoàn tất.

  • Ngoài ra, tại màn hình Hồ sơ CBCCVC, tại tab 4.Trình độ, đào tạo, bồi dưỡng khi thêm Quá trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thì thông tin Nơi bồi dưỡngHình thức bồi dưỡng có thể chọn từ gợi ý hoặc nhập trực tiếp theo thực tế tại đơn vị.
  12. CBTC muốn khi nhập khẩu bổ sung thông tin của CBCCVC thì sẽ không bị mất những thông tin khác đã khai báo trước đó
  Chi tiết thay đổi:
  Từ phiên bản R13, cán bộ tổ chức có thể thực hiện nhập khẩu bổ sung thông tin của CBCCVC trong đơn vị mà không làm mất những thông tin đã khai báo trước đó.
  Các bước thực hiện:
  -
  Để tiện lợi hơn trong việc cập nhật bổ sung thông tin của CBCCVC có trong đơn vị thì anh/chị thực hiện xuất khẩu hồ sơ CBCCVC sau đó thực hiện bổ sung trên file xuất khẩu và cập nhật lại vào chương trình. Anh/chị thực hiện như sau:
  • Vào menu Hồ sơ, chọn Tiện ích\Xuất khẩu
  • Anh/chị lựa chọn thông tin cần xuất khẩu (Đây cũng chính là những thông tin cần nhập khẩu bổ sung)
  • Nhấn Đồng ý
  • Sau đó anh/chị thực hiện khai báo thông tin cần cập nhật trên file xuất khẩu hồ sơ.
  • Vào menu Hồ sơ, chọn Tiện ích\Cập nhật hàng loạt.
  • Tại màn hình Cập nhật hàng loạt hồ sơ, nhấn Chọn tệp nguồn.
  • Tại Bước 1: Chọn tệp nguồn anh/chị chọn file excel đã có đầy đủ thông tin cần bổ sung. Nếu nhập khẩu hợp lệ thì cột Tình trạng sẽ hiển thị là Hợp lệ.
  • Nhấn Tiếp tục để chuyển sang Bước 2:Xác nhận và cập nhật
  • Phần mềm hiển thị tổng số hồ sơ, hợp lệ, dữ liệu thay đổi và không hợp lệ. Anh/chị có thể nhấn Tải tệp chi tiết để xem hồ sơ cập nhật thông tin không hợp lệ.
  • Nhấn Thực hiện, phần mềm chuyển sang Bước 3:Kết quả cập nhật
  • Nhấn Hoàn tất để kết thúc quá trình cập nhật hồ sơ CBCCVC vào phần mềm.
  13. Quản lý hồ sơ: CBTC muốn quản lý quá trình đào tạo của CBCCVC theo đúng nội dung đào tạo và trình độ đào tạo, hình thức đào tạo thực tế
  Chi tiết thay đổi:
  Từ phiên bản R13, cán bộ tổ chức có thể tự khai báo thông tin Hình thức đào tạo cho các CBCCVC để đúng với thực tế tại đơn vị của mình.
  Các bước thực hiện:
  • Vào menu Hồ sơ chọn tab 4.Trình độ, đào tạo, bồi dưỡng
  • Tại phần Quá trình đào tạo, nhấn Thêm
  • Thực hiện khai báo thông tin Thêm quá trình đào tạo
   • Tại tab Hình thức cho phép CBTC có thể nhập theo gợi ý hoặc tự nhập thông tin đúng với thực tế tại đơn vị
   • Tại tab Trình độ thì Trình độ chuyên môn cao nhất là Chuyên khoa I và Chuyên khoa II thay thế cho Bác sĩ chuyên khoa I và Bác sĩ chuyên khoa II
  • Sau khi khai báo đầy đủ thông tin, nhấn Đồng ý.
  14. CBTC muốn nhập 2 quyết định khen thưởng có cùng một ngày quyết định cho một CBCCVC theo đúng thực tế tại đơn vị
  Chi tiết thay đổi:
  Kể từ phiên bản R13, cán bộ tổ chức có thể nhập 2 quyết định khen thường có cùng một ngày quyết định cho một CBCCVC theo đúng với thực tế tại đơn vị của mình
  Các bước thực hiện:
  • Vào menu Hồ sơ, chọn tab 5.Khen thưởng, Kỷ luật
  • Nhấn Thêm và thực hiện thêm 2 quyết định khen thưởng có cùng 1 ngày quyết định

  15. CBTC muốn theo dõi các chứng chỉ không có trình độ để đúng với thực tế tại đơn vị
  Chi tiết thay đổi:
  Kể từ phiên bản R13, cán bộ tổ chức có thể tự nhập thông tin Trình độ (hoặc bỏ trống) cho CBCCVC khi có nhóm chứng chỉ là Khác để đúng với thực tế tại đơn vị của mình.
  Các bước thực hiện:
  • Vào menu Hồ sơ, chọn tab 4.Trình độ, đào tạo, bồi dưỡng
  • Tại phần Chứng chỉ, nhấn Thêm.
  • Thực hiện khai báo thông tin Thêm chứng chỉ
   • Nhóm chứng chỉ chọn Khác
   • Anh/chị nhập thông tin Trình độ cho đúng với thực tế của đơn vị.

  16. CBTC muốn nhiều số hợp đồng của cùng 1 CBNV có thể giống nhau trong quá trình công tác tại đơn vị để đúng thực tế phát sinh tại đơn vị
  Chi tiết thay đổi:
  Từ phiên bản R13, cán bộ tổ chức có thể ghi nhận trùng số hợp đồng giữa các năm của cùng 1 cán bộ nhân viên.
  Các bước thực hiện:
  • Vào menu Hồ sơ, chọn tab 9.Hợp đồng
  • Nhấn Thêm và thực hiện thêm 2 hợp đồng làm việc có cùng số hợp đồng nhưng khác năm làm việc.

  17. Điều chỉnh đăng ký gia hạn online bổ sung nguồn thanh toán và thời hạn thanh toán
  Chi tiết thay đổi:
  Kể từ phiên bản R13, phần mềm bổ sung nguồn kinh phí thanh toán và hạn thanh toán trên phiếu Đăng ký gia hạn sử dụng phần mềm
  • Tại Bước 1 - Thông tin gia hạn đã bổ sung thêm Thông tin thanh toán. Trong đó phần mềm đã đưa ra gợi ý về Nguồn kinh phí thanh toán: Kinh phí được giao trong dự toán đầu năm, Kinh phí được giao bổ sung trong năm, Kinh phí hoạt động của đơn vị tự cân đối trong năm, Chi từ nguồn thu khác của đơn vị tuy nhiên anh/chị có thể tự nhập cho đúng với thông tin thanh toán của đơn vị của mình.

   

  Xem thêm