Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Lịch sử phát triển > R2

R2

Những thay đổi trên phiên bản R2:
1. Khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ PMIS, người dùng muốn biết được những thông tin nào đang bị lỗi để chỉnh sửa hoặc bổ sung
2. Khi đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, Cán bộ tổ chức muốn ghi nhận kết quả đánh giá nhiều cán bộ, công chức, viên chức một lúc để tiết kiệm thời gian nhập liệu
3. Cán bộ tổ chức mong muốn khai báo quá trình giảng dạy theo năm vì hồ sơ không ghi chính xác ngày tháng tại các đơn vị trường học
4. Cán bộ tổ chức mong muốn ghi nhận được thông tin lương của những cán bộ, nhân viên có quyết định lương theo các quy định trước năm 2004
5. Cán bộ tổ chức mong muốn xuất khẩu các thông tin hợp đồng để thống kê báo cáo quản trị
6. Cán bộ tổ chức muốn cán bộ, nhân viên có thể tự cập nhật được một số thông tin cá nhân như quê quán theo hồ sơ gốc, số sổ BHXH, dân tộc ...
7. Cán bộ tổ chức muốn ghi nhận quá trình hưởng phụ cấp như trên hồ sơ cán bộ, không phân biệt thành khai báo quá trình trong/ngoài đơn vị
8. Cán bộ tổ chức muốn xuất khẩu các thông tin hồ sơ cán bộ để thống kê báo cáo quản trị hoặc sửa thông tin hàng loạt
9. Cán bộ tổ chức muốn lưu trữ quá trình công tác theo đúng quyết định điều chuyển giữa các đơn vị
10. Cải tiến mẫu nhập khẩu ngang phần Hồ sơ
11. Xây dựng công cụ chuyển đổi dữ liệu từ QLCB 1.0 lên QLCB 2.0
12. Cán bộ tổ chức mong muốn số liệu thống kê trên mobile và web đồng nhất với nhau

Chi tiết thay đổi:
1. Khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ PMIS, người dùng muốn biết được những thông tin nào đang bị lỗi để chỉnh sửa hoặc bổ sung
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R2, khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ PMIS sang QLCB.VN 2.0, anh/chị có thể dễ dàng biết được thông tin nào đang bị lỗi hay đang chưa có thông tin bắt buộc như trên QLCB.VN để chỉnh sửa kịp thời, tránh ảnh hưởng tới việc thao tác các nghiệp vụ tiếp theo như nâng lương, điều chuyển...
Các bước thực hiện:
 • Đăng nhập vào công cụ chuyển đổi dữ liệu.

 • Thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ PMIS sang QLCB.VN, xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Tại bước Kiểm tra dữ liệu, khi có dữ liệu không hợp lệ, nhấn Sửa dữ liệu không hợp lệ.

 • Anh/chị mở file excel, kéo thanh cuộn đến cột cuối cùng để xem nguyên nhân nhập khẩu không thành công.

  • Anh/chị có thể xem file thống kê những thông tin bắt buộc khai báo trên QLCB 2.0 nhưng không bắt buộc trên QLCB 1.0 tại đây

  2. Cán bộ tổ chức mong muốn ghi nhận kết quả đánh giá nhiều cán bộ, công chức, viên chức một lúc để tiết kiệm thời gian nhập liệu
  Chi tiết thay đổi:
  Kể từ phiên bản R2, khi đánh giá CBCCVC, Cán bộ tổ chức có thể ghi nhận kết quả đánh giá cho nhiều CBCCVC cùng lúc để tiết kiệm thời gian và thao tác nhập liệu.
  Các bước thực hiện: 
  • Sau khi chọn Đợt đánh giáCBCCVC cần đánh giá, nhấn chuột phải, di chuột vào phần Đánh giá, chọn kết quả đánh giá.

  3. Tại các đơn vị trường học, Cán bộ tổ chức mong muốn khai báo quá trình giảng dạy theo năm vì hồ sơ không ghi chính xác ngày, tháng
  Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R2, tại các đơn vị trường học Cán bộ tổ chức có thể khai báo quá trình giảng dạy của cán bộ giáo viên theo năm vì hồ sơ không ghi chính xác ngày, tháng.
  Các bước thực hiện:
  • Đăng nhập vào đơn vị trường học của đơn vị.
  • Chọn Hồ sơ\Danh sách trích ngang.
  • Tại màn hình hồ sơ chi tiết của cán bộ giáo viên, nhấn Thêm tại phần Quá trình giảng dạy. Khai báo thông tin năm giảng dạy tại ô Từ. Nhấn Đồng ý.

  4. Cán bộ tổ chức muốn ghi nhận được thông tin lương của những cán bộ, nhân viên có quyết định lương theo các quy định trước năm 2004
  Chi tiết thay đổi:
   Kể từ phiên bản R2, cán bộ tổ chức có thể ghi nhận những thông tin lương của cán bộ nhân viên có quyết định lương theo các quy định trước năm 2004.
  Các bước thực hiện:
  • Tại màn hình hồ sơ chi tiết của CBCCVC, chọn tab 3 Lương, Phụ cấp.
  • Tại phần Quá trình lương, nhấn vào biểu tượng tam giác, chọn Thêm quá trình lương (trước năm 2004).
  • Khai báo các thông tin trên màn hình Thêm quá trình lương trước năm 2004.

  • Nhấn Đồng ý.
  5. Cán bộ tổ chức muốn xuất khẩu các thông tin hợp đồng để thống kê báo cáo quản trị
  Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R2, phần mềm hỗ trợ chức năng xuất khẩu hợp đồng để phục vụ mục đích thống kê dữ liệu quản trị tại đơn vị.
  Các bước thực hiện:
  • Vào menu Hợp đồng, chọn Xuất khẩu.

  6. Cán bộ tổ chức muốn cán bộ, nhân viên có thể tự cập nhật được một số thông tin cá nhân như quê quán theo hồ sơ gốc, số sổ BHXH, dân tộc ...
  Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R2, cán bộ tổ chức mong muốn cán bộ, nhân viên có thể tự cập nhật được một số thông tin cá nhân như quê quán theo hồ sơ gốc, số sổ BHXH, dân tộc...
  Các bước thực hiện:
  • Đăng nhập vào phần mềm với vai trò CBCCVC.
  • CBNV tự cập nhật được một số thông tin cá nhân như quê quán theo hồ sơ gốc, số sổ BHXH, dân tộc,...


  7. Cán bộ tổ chức muốn ghi nhận quá trình hưởng phụ cấp như trên hồ sơ cán bộ, không phân biệt thành khai báo quá trình trong/ngoài đơn vị
  Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R2, cán bộ tổ chức có thể ghi nhận quá trình hưởng phụ cấp như trên hồ sơ cán bộ, không phân biệt thành khai báo quá trình trong/ngoài đơn vị.
  Các bước thực hiện:
  • Tại màn hình hồ sơ chi tiết, chọn tab 3 Lương, Phụ cấp.
  • Tại phần Phụ cấp, nhấn Thêm.
  • Sau khi khai báo xong thêm phụ cấp, nhấn Đồng ý.

  8. Cán bộ tổ chức muốn xuất khẩu các thông tin hồ sơ cán bộ để thống kê báo cáo quản trị hoặc sửa thông tin hàng loạt
  Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R2, cán bộ tổ chức có thể xuất khẩu các thông tin hồ sơ cán bộ/hợp đồng từ phần mềm phục vụ mục đích thống kê dữ liệu quản trị hoặc sửa thông tin hàng loạt.
  Các bước thực hiện:
  • Vào menu Hồ sơ\Danh sách trích ngang.
  • Nhấn Tiện ích\Xuất khẩu.
  • Tích chọn dữ liệu và thông tin cần xuất khẩu.
      
  • Nhấn Đồng ý.
       
  9. Cán bộ tổ chức muốn lưu trữ quá trình công tác theo đúng quyết định điều chuyển giữa các đơn vị
  Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R2, phần mềm lưu trữ lại quá trình công tác khi có quyết định điều chuyển giữa các đơn vị.
  Các bước thực hiện:
  • Thực hiện điều chuyển cán bộ nhân viên

  • Sau khi được đơn vị được điều chuyển tiếp nhận cán bộ, sau đó cán bộ lại được điều chuyển về lại đơn vị thì tất cả các thông tin điều chuyển hay tiếp nhận đều hiển thị tại tab Quá trình công tác.


  10. Cải tiến mẫu nhập khẩu ngang phần Hồ sơ
  Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R2, phần mềm cải tiến mẫu nhập khẩu ngang phần Hồ sơ, cho phép Cán bộ tổ chức khai báo đầy đủ các thông tin theo mẫu 2C.2008.BNV và mẫu QĐ4223 ngay trên mẫu nhập khẩu ngang.
  Các bước thực hiện:
  • Vào Hồ sơ\Danh sách trích ngang.
  • Nhấn Tiện ích\Nhập khẩu.
  • Khai báo thông tin cán bộ nhân viên tại 2 sheet DS_nhap_khau, DS_nhap_khau_tiep_theo.


  11. Xây dựng công cụ chuyển đổi dữ liệu từ QLCB 1.0 lên QLCB 2.0

  Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R2, xây dựng công cụ chuyển đổi dữ liệu từ QLCB 1.0 lên QLCB 2.0 để chuyển đổi dữ liệu đơn vị đang sử dụng ở phiên bản cũ lên bản mới.
  Các bước thực hiện: xem chi tiết tại đây
  12. Cán bộ tổ chức mong muốn số liệu thống kê trên mobile và web đồng nhất với nhau

  Chi tiết thay đổi: 
  Kể từ phiên bản R2, trên QLCB mobile, Cán bộ tổ chức có thể xem được các biểu đồ thống kê trên bản Mobile giống với trên Web 
   

  Xem thêm