Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Lịch sử phát triển > R22

R22

Thay đổi trong phiên bản R22 (phát hành ngày 28/05/2019):
Sở nội vụ muốn xây dựng cơ cấu tổ chức của toàn tỉnh và mỗi đơn vị theo đúng thứ tự các đơn vị trực thuộc

1. Mục đích

Giúp các đơn vị sở nội vụ xây dựng được thứ tự sắp xếp cơ cấu tổ chức trên QLCB của toàn tỉnh và mỗi đơn vị theo đúng thứ tự cơ cấu tổ chức hệ thống chính quyền để dễ dàng theo dõi và quản lý trên báo cáo.
2. Chi tiết thay đổi
 • Trước phiên bản R22, nếu cơ cấu tổ chức của đơn vị có sự thay đổi thì khi tạo thêm các đơn vị mới sẽ ở cuối danh sách cơ cấu tổ chức dẫn đến việc sắp xếp cơ cấu tổ chức không giống như mong muốn của đơn vị.
 • Kể từ phiên bản R22, phần mềm bổ sung tính năng cho đơn vị nội vụ được sắp xếp lại thứ tự các đơn vị cấp dưới hoặc các đơn vị trong địa bàn quản lý theo đúng mong muốn theo cơ cấu tổ chức hệ thống chính quyền. Cụ thể như sau:
  • Chọn menu Danh mục\Loại hình đơn vị.
  • Nhấn Sắp xếp thứ tự để sắp xếp lại thứ tự cho cây cơ cấu tổ chức của đơn vị theo nhu cầu.

  • Chọn tên đơn vị trong danh sách cơ cấu tổ chức, nhấn vào Lên hoặc Xuống để sắp xếp theo nhu cầu.
Ví dụ: Cây cơ cấu tổ chức của đơn vị đang được sắp xếp chưa đúng thứ tự. CBTC muốn sắp xếp Sở Giáo dục và Đào tạo MISA ngang hàng với các Sở ban ngành khác thì anh/chị nhấn chuột vào Sở Giáo dục và Đào tạo MISA, nhấn vào biểu tượng Lên.

  • Nhấn Đồng ý. Phần mềm sẽ sắp xếp lại cây cơ cấu tổ chức theo đúng mong muốn của đơn vị.

 • Việc sắp xếp lại cây cơ cấu tổ chức của đơn vị sẽ ảnh hưởng trên các màn hình:
  • Đăng nhập.
  • Bàn làm việc
  • Báo cáo.
 

Xem thêm