Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Lịch sử phát triển > R27

R27

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R27(phát hành ngày 25/08/2019):
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kế toán muốn lập dự toán của những cán bộ tuyển mới có thêm nhiều khoản phụ cấp khác để chính xác hơn
Kế toán muốn lập dự toán lương tăng do nâng lương, phụ cấp muốn bổ sung thêm các khoản phụ cấp được nâng thường xuyên khác để đảm bảo dự toán chính xác
Khi lập dự toán lương, kế toán muốn xuất ra excel các bảng dự toán (có đầy đủ hệ số lương, phụ cấp, thành tiền..) của từng loại dự toán và 1 bảng tổng hợp của từng đơn vị
Kế toán muốn đáp ứng nghiệp vụ tính lương, Giai đoạn 2: đáp ứng thêm nghiệp vụ tính thuế TNCN, phụ cấp đặc thù ngành giáo dục
CBTC muốn hiển thị đúng thông tin phần Mô tả công việc được giao trong mẫu SYLL 2C/BNV và các mẫu SYLL tương tự
CBTC mong muốn hiển thị thông tin Nơi đào tạo/cấp của các chứng chỉ đã khai báo trong SYLL để đúng với thông tin đã ghi nhận
CBTC muốn in quyết định nâng bậc lương với CBCCVC của đơn vị theo đúng thẩm quyền được phân cấp
Đơn vị chủ quản muốn xem được báo cáo của các đơn vị con dù không cùng ngành để tổng hợp báo cáo và không muốn các đơn vị cùng ngành khác xem được báo cáo của mình
CBTC muốn nhập quá trình công tác tự nhập từ ngày đến ngày để đúng với thời gian làm việc của từng loại quyết định
CBTC muốn đơn vị cập nhật dữ liệu trong phần danh mục dùng chung có hiển thị ngày tháng cập nhật để dễ dàng kiểm soát
Kế toán muốn xem chi tiết từng khoản phụ cấp, bảo hiểm để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu
CBTC muốn khi nhập tên nhân viên các chữ cái đầu sẽ tự động viết hoa
CBTC muốn sắp xếp thứ tự CBNV trên báo cáo theo đúng thứ tự chức vụ/chức danh và theo từng phòng ban
CBTC muốn sắp xếp thứ tự cơ cấu tổ chức, phòng ban nhanh hơn
Kết nối QLCB với MIMOSA để hạch toán tiền lương hàng tháng

 

Xem thêm