Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Lịch sử phát triển > R6

R6

Chi tiết các thay đổi
1. Cán bộ tổ chức muốn khai báo được tên xã Nam Bình, huyện Ðắk Song, tỉnh Đắk Nông cho đủ các thông tin về địa chỉ của cán bộ nhân viên trong hồ sơ.
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R6, cán bộ tổ chức khi khai báo hồ sơ cán bộ nhân viên thì có thể khai báo được địa chỉ là tên xã Nam Bình, huyện Ðắk Song, tỉnh Ðăk Nông.


       
2. Cán bộ tổ chức muốn ghi nhận được thông tin tên phường Láng tròn, Giá Rai, Bạc Liêu cho đúng với hồ sơ gốc và địa bàn hành chính hiện thời 

Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R6, cán bộ tổ chức khi khai báo hồ sơ cán bộ nhân viên thì có thể khai báo được địa chỉ là tên phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
    
3. Cán bộ tổ chức muốn ghi nhận được cán bộ nhân viên ở trong đơn vị là thuộc chính đơn vị hoặc thuộc phòng ban trực thuộc cho đúng với cơ cấu tổ chức thực tế 
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R6, chương trình sẽ không mặc định mỗi đơn vị sẽ có ít nhất một phòng ban trực thuộc đơn vị là phòng Tổ chức hành chính. Thay vào đó cán bộ tổ chức có thể tự thêm danh mục phòng ban trong đơn vị cho đúng với cơ cấu tổ chức thực tế tại đơn vị.
Các bước thực hiện:
  • Vào Danh mục\Cơ cấu tổ chức
  • Nhấn Thêm

  • Nhập thông tin phòng ban
  • Nhấn Cất
Lưu ý: Do thay đổi danh mục Cơ cấu tổ chức nên một số chức năng trên chương trình và báo cáo cũng thay đổi cách hiển thị cơ cấu tổ chức, tại một số màn hình giao diện sẽ chuyển thông tin Ðơn vị công tác thành Phòng ban, ví dụ như tại: 
Danh sách trích ngang,các tab phần Hồ sơ, Báo cáo SYLL: 2C/TCTW-98, 2C-BNV/2008, 3a-BNV...
 

Xem thêm