Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Lịch sử phát triển > R7

R7

Những thay đổi trên phiên bản:
1. Cải tiến giúp kết nối giữa QLTH.VN và QLCB (cho các đơn vị thuộc khối giáo dục)
2. Thay đổi màn hình đăng nhập theo thiết kế mới
3. Cải tiến giao diện đáp ứng lưu trữ hồ sơ đặc thù ngành y tế liên quan đến trạm y tế thuộc tuyến xã
4. CBTC muốn ghi nhận được trình độ đào tạo là "Dưới sơ cấp" cho những CBNV chưa có bằng cấp từ Sơ cấp trở lên cho đúng với hồ sơ thực tế.

Chi tiết các thay đổi
1. Cải tiến giúp kết nối giữa QLTH.VN và QLCB (cho các đơn vị thuộc khối giáo dục).
Chi tiết thay đổi: Kể từ phiên bản R7, các đơn vị thuộc khối giáo dục có thể thực hiện kết nối giữa QLTH và QLCB để quản lý thống nhất trên một phần mềm. 
Hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện kết nối xin xem tại đây.
       
2. Thay đổi màn hình đăng nhập theo thiết kế mới
Chi tiết thay đổiKể từ phiên bản R7, màn hình đăng nhập phần mềm được thay đổi như hình sau
   
3. Cải tiến giao diện đáp ứng lưu trữ hồ sơ đặc thù ngành y tế liên quan đến trạm y tế thuộc tuyến xã
Chi tiết thay đổi: Từ phiên bản R7, đối với các đơn vị đặc thù ngành Y tế thuộc Tuyến Huyện, chương trình cho phép khai báo các Trạm Y tế thuộc Tuyến Xã để lên các báo cáo thống kê theo tuyến Tỉnh, Huyện, Xã
Các bước thực hiện: 
 - Vào
Danh muc\Cơ cấu tổ chức nhấn Thêm hoặc chọn phòng ban và nhấn Sửa
 - Nhấn để chọn Tuyến Huyện hoặc Tuyến Xã
 
- Nhập các thông tin khác và nhấn Cất.

4. CBTC muốn ghi nhận được trình độ đào tạo là "Dưới sơ cấp" cho những CBNV chưa có bằng cấp từ Sơ cấp trở lên cho đúng với hồ sơ thực tế.
Chi tiết thay đổi
: Kể từ bản R7, chương trình bổ sung thêm trình độ "Dưới so cấp" vào danh mục Trình độ đào tạo mang đi nhằm mục đính ghi nhận được trình độ đào tạo cho những CBNV chưa có bằng cấp từ Sơ cấp trở lên cho đúng với hồ sơ thực tế.

 

Xem thêm