Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Lịch sử phát triển > R8

R8Chi tiết thay đổi trong phiên bản:
Cập nhật thay đổi chính sách áp dụng cho các thuê bao quá hạn trên phần mềm QLCB. Khi gần hết hạn sử dụng thuê bao phần mềm, MISA sẽ gửi thông báo cho khách hàng trên phần mềm QLCB, đồng thời hướng dẫn khách hàng tải Phiếu đăng ký gia hạn phần mềm để thực hiện gia hạn thuê bao
Các bước thực hiện
1. Với các thuê bao sắp hết hạn sử dụng phần mềm
  • Trong vòng 60 ngày trước khi hết hạn, phần mềm sẽ hiển thị dòng thông báo thời hạn còn lại của thuê bao và hướng dẫn khách hàng tải Phiếu đăng ký gia hạn phần mềm để gia hạn thuê bao.
  • Nhấn vào dòng chữ để tải về phiếu đăng ký gia hạn
2. Với các thuê bao quá hạn sử dụng từ 1 đến 60 ngày
  • Sau khi đăng nhập, phần mềm sẽ hiển thị màn hình thông báo số ngày hết hạn và hướng dẫn tải phiếu đăng ký gia hạn
  • Nhấn Tại đây để tải về phiếu đăng ký gia hạn
3. Với các thuê bao quá hạn trên 60 ngày
  • Tại màn hình đăng nhập, khi chọn đơn vị để đăng nhập phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo. 

Xem thêm