Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Câu hỏi thường gặp > Tại sao Cán bộ quản trị hệ thống Admin không nhìn thấy tab Quản lý vai trò, Quản lý người dùng?

Tại sao Cán bộ quản trị hệ thống Admin không nhìn thấy tab Quản lý vai trò, Quản lý người dùng?

Vấn đề: Cán bộ quản trị hệ thống Admin khi vào Hệ thống thì không nhìn thấy Quản lý vai trò, Quản lý người dùng để thực hiện phân quyền, chọn vai trò cho người dùng...
Nguyên nhân:
Với các đơn vị đã tích hợp phần mềm QLCB.VN và QLTH.VN thì trên phần mềm QLCB.VN, cán bộ tổ chức chỉ khai báo được hồ sơ đơn vị và các nghiệp vụ liên quan còn việc phân quyền, chọn vai trò người dùng... (Quản lý vai trò, Quản lý người dùng) thì thực hiện trên phần mềm QLTH.VN.
Giải pháp:
Cán bộ quản trị hệ thống Admin đăng nhập vào phần mềm QLTH.VN, chọn Quản trị hệ thống. Tại đây cán bộ tổ chức chọn các tab tương ứng: Quản lý vai trò, Quản lý người dùng để thực hiện kích hoạt tài khoản, phân quyền, chọn vai trò cho các người dùng...


 

Xem thêm