Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Câu hỏi thường gặp > Tại sao trên báo cáo Danh sách trích ngang không hiển thị Ngày vào biên chế chính thức của 1 số cán bộ?

Tại sao trên báo cáo Danh sách trích ngang không hiển thị Ngày vào biên chế chính thức của 1 số cán bộ?

Vấn đề: Trên Báo cáo\Danh sách trích ngang không hiển thị Ngày vào biên chế chính thức (ngày hưởng Ngạch) của 1 số cán bộ.
Nguyên nhân:
Phần mềm đang lấy ngày trên quá trình lương đầu tiên ứng vối hưởng lương theo Ngạch bậc lương mà trên hồ sơ của 1 số cán bộ đang để hưởng lương theo Số tiền cho nên không lấy lên được Ngày vào biên chế chính thức (ngày hưởng Ngạch).
Giải pháp:
  • Khi khai báo quá trình lương của cán bộ, tại phần Thông tin lương, tích chọn Hưởng lương theo Ngạch bậc lương.

  • Vào Báo cáo\Danh sách trích ngang => phần mềm lấy lên thông tin Ngày vào biên chế chính thức (ngày hưởng Ngạch) theo đúng thông tin đã khai báo trên hồ sơ.
 

Xem thêm