Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Câu hỏi thường gặp > Muốn cập nhật lại Thông tin đơn vị thì làm như thế nào?

Muốn cập nhật lại Thông tin đơn vị thì làm như thế nào?

1. Mục đích
Sau khi đăng ký sử dụng, một số thông tin đơn vị đã được tự động điền vào phần Thông tin đơn vị tuy nhiên chuyên viên quản lý cán bộ có thể sửa đổi lại các thông tin này theo mong muốn hiển thị trên các mẫu in, báo cáo.
2. Các bước thực hiện
1. Vào Hệ thống\Tùy chọn.
2. Tại tab Thông tin đơn vị: 
Khai báo bổ sung các Thông tin chung và các Thông tin liên hệ.

3. Nhấn Cất.
Lưu ý: Với các đơn vị có đặc thù là ngành Y tế thì tại phần thông tin chung sẽ bổ sung thêm thông tin Nhóm đơn vị để phục vụ việc lấy lên số liệu trên các báo cáo đặc thù của ngành.
 

Xem thêm