Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Câu hỏi thường gặp > Hướng dẫn cài đặt công cụ ký điện tử MISA KYSO > Tôi không ký được điện tử thì phải làm như thế nào?

Tôi không ký được điện tử thì phải làm như thế nào?

1. Biểu hiện
Khi nhấn Ký điện tử trên phiếu gia hạn/cập nhật và xuất hóa đơn tài chính trên trình duyệt Firefox thì xuất hiện thông báo như sau:

2. Nguyên nhân
Có thể do trình duyệt Firefox khách hàng sử dụng đang thiết lập cổng bảo mật, làm cho công cụ ký số không thể kết nối được.
3. Giải pháp khắc phục
1. Nhấn biểu tượng  để mở tab mới trên Firefox.
2. Gõ ký tự about:config.
3. Nhấn nút I'll be careful, I promise!
4. Gõ từ khóa để tìm kiếm dòng network.websocket.allowInsecureFromHTTPS.
5. Tại cột Value đang có giá trị là false.
6. Nhấn đúp chuột vào dòng này để chuyển sang giá trị True.
 
7. Tắt trình duyệt Firefox, sau đó mở lại và đăng nhập vào phần mềm QLCB.VN để ký điện tử lên phiếu gia hạn/cập nhật và xuất hóa đơn tài chính.

 

Xem thêm