Search:
Mục lục
Display Legacy Contents

Print
Home > Tổng quan về QLCB.VN

Tổng quan về QLCB.VN

QLCB.VN là phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức dành cho các đơn vị Hành chính sự nghiệp (HCSN), đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý cán bộ, công chức, viên chức như nghiệp vụ quản lý hồ sơ, hợp đồng, đánh giá.
Phần mềm được xây dựng dựa trên các điều luật, thông tư và nghị định hiện hành của Nhà nước về quản lý cán bộ công chức, viên chức bao gồm:
 • Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/06/2007 của Bộ Nội vụ: Ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và biểu mẫu phục vụ công tác quản lý quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.
 • Quyết định 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của BNV: Sửa một số điều của QĐ 06/2007/QĐ-BNV.
 • Luật số 22/2008/QH12: Luật cán bộ, công chức.
 • Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT: Ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
 • Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT: Ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
 • Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, THPT.
 • Luật số 58/2010/QH12: Luật viên chức.
 • Nghị định 24/2010/NĐ-CP: Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
 • Nghị định 06/2010/NĐ-CP: Quy định những người là công chức.
 • Thông tư 13/2010/TT-BNV: Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.
 • Thông tư 11/2012/TT-BNV: Thông tư Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.
 • Thông tư 19/2014/TT-BNV Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức.
 • Nghị định số 56/2015/NĐ-CP Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
 • Thông tư 11/2016/TTLT-BTTT-BNV Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông.
 • Quyết định số 4223/QĐ-BNV ngày 30/11/2016 của BNV: Ban hành danh mục chuẩn thông tin và Quy định kỹ thuật về dữ liệu dùng cho phần mềm, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã.
 • Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên với nghề nhà giáo
 • Công văn 3008/BYT-TCCB về báo cáo nhân lực ngành y tế
 • Thông tư 03/2018/TT-BNV quy định ché độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ 
 • Thông tư 07/2010/TT-BNV ngày 25 tháng 7 năm 2010 của Bộ nội vụ về quản lý cán bộ
Sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức QLCB.VN giờ đây công tác quản lý cán bộ tại các đơn vị chỉ là việc cập nhật thông tin về hồ sơ của cán bộ công chức, viên chức, còn toàn bộ các việc còn lại như lưu trữ hồ sơ, phân tích, thống kê thông tin… đều được tự động hóa hoàn toàn.
 

Xem thêm