1. Trang chủ
  2. Dành cho ĐVCQ/CQTC
  3. Biểu đồ thống kê

Biểu đồ thống kê

1. Tại menu Bàn làm việc, ĐVCQ/CQTC có thể chọn đơn vị cần xem thống kê và chọn năm thống kê.

2. Đơn vị cũng có thể dễ dàng theo dõi thống kê Cơ cấu CBNV toàn địa bàn/toàn ngành theo:

  • Loại cán bộ

  • Tuyến đơn vị

  • Loại hình đơn vị

  • Đơn vị có thể nhấn tại biểu tượng thiết lập để tùy chọn xem theo cấp đơn vị và loại cán bộ nào.

3. Dễ dàng theo dõi thống kê số lượng biên chế thực tế tại đơn vị như sau:

  • Đơn vị có thể nhấn tại biểu tượng thiết lập để chọn giai đoạn cần xem thống kê cũng như chọn xem theo cấp quản lý/loại cán bộ nào.

4. Ngoài ra phần mềm cũng hiển thị thống kê theo độ tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị….Đơn vị có thể chọn xem loại thống kê theo mong muốn.

  • Ví dụ: Chọn xem thống kê theo độ tuổi

  • Có thể nhấn tại biểu tượng thiết lập để thiết lập lại điều kiện để thống kê trên bàn làm việc.

Cập nhật 21/04/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA