1. Trang chủ
 2. Đồng bộ CSDLQG
 3. Hướng dẫn xuất khẩu thông tin hồ sơ CBNV của đơn vị trực thuộc để nhập khẩu vào CSDLQG của Bộ Nội Vụ

Hướng dẫn xuất khẩu thông tin hồ sơ CBNV của đơn vị trực thuộc để nhập khẩu vào CSDLQG của Bộ Nội Vụ

Mục đích: Giúp Cán bộ tổ chức (CBTC) của đơn vị chủ quản hoặc Nội Vụ cao nhất trong cây đơn vị xuất khẩu toàn bộ hồ sơ CBNV tại đơn vị mình và đơn vị trực thuộc để nhập khẩu lên CSDLQG của Bộ Nội Vụ.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Xuất khẩu hồ sơ trên MISA QLCB

 1. Vào Đồng bộ CSDL BNV, chọn mục Xuất khẩu hồ sơ.
 2. Tại đây phần mềm lấy lên danh sách cây đơn vị trực thuộc và thống kê số lượng hồ sơ CBNV tại mỗi đơn vị cùng thời gian xuất khẩu gần nhất.
 3. Để xuất khẩu hồ sơ CBNV thuộc đơn vị, tích chọn các đơn vị và chọn Xuất khẩu.
  (Lưu ý: Để đảm bảo xuất khẩu dữ liệu nhanh chóng, anh/chị vui lòng chọn tối đa 5 đơn vị)
 4. Thông tin mỗi đơn vị sẽ được xuất khẩu ra một file Excel, anh/chị tiến hành rà soát thông tin trong file rồi sử dụng file này để nhập khẩu vào CSDLQG BNV.

  • Các thông tin bôi đỏ: Là các thông tin lỗi, cần nhập bổ sung hoặc chọn lại giá trị phù hợp trong danh mục. Hồ sơ sẽ không được nhập khẩu vào CSDLQG khi có các thông tin màu đỏ.
  • Các giá trị bôi vàng: Là các thông tin khai báo trên phần mềm theo giá trị khác nhưng được convert theo giá trị danh mục của CSDLQG, khi đơn vị tự xuất khẩu thì cần kiểm tra thông tin đó đã đúng chưa. nếu chưa đúng thì chọn lại giá trị khác trong danh mục. Hồ sơ vẫn nhập khẩu vào được CSDL đối với các thông tin màu vàng.

Bước 2: Nhập khẩu hồ sơ vào CSDLQG BNV

 1. Sau khi đăng nhập vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Cán bộ, Công chức, Viên chức của Bộ Nội Vụ, chọn Cổng nhập hồ sơ CBCCVC\Import hồ sơ.
 2. Tại đây anh/chị có thể theo dõi thông tin những lần cập nhật hồ sơ. Để nhập khẩu hồ sơ, chọn Thêm mới.
 3. Nhập tên Cơ quan/Đơn vị.
 4. Kéo thả hoặc nhấn vào đây để tải lên file cần nhập khẩu.
 5. Trường hợp Dữ liệu không hợp lệ, chọn Tải file lỗi để kiểm tra, chỉnh sửa và tiến hành nhập khẩu lại.
 6. Trường hợp Dữ liệu hợp lệ, chọn Import để hoàn tất nhập khẩu file lên CSDLQG.
Cập nhật 28/12/2022

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA