1. Trang chủ
  2. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

CBTC khai báo cơ cấu tổ chức thực tế tại đơn vị để tự động lấy lên các màn hình nhập liệu và hiển thị trên các báo cáo.

Thêm mới Cơ cấu tổ chức

1. Vào Danh mục\Cơ cấu tổ chức. Nhấn Thêm.

2. Khai báo các thông tin Thêm cơ cấu tổ chức.

  • Nhập thông tin Mã phòng banTên phòng ban.
  • Chọn đơn vị trực thuộc tại phần Thuộc phòng ban.
  • Phần mềm đã mặc định lấy thông tin Tuyến theo đăng ký thông tin license của đơn vị.
  • Trường hợp có 1 số đơn vị con không mua GPSD để sử dụng mà được khai báo trong cơ cấu tổ chức như là 1 phòng ban của đơn vị Sở nội vụ hay Đơn vị chủ quản thì khi khai báo cần tích chọn “Là đơn vị trực thuộc“.

3. Nhấn Cất.

Sắp xếp thứ tự cơ cấu tổ chức:

1. Vào Danh mục\Cơ cấu tổ chức.

2. Nhấn Sắp xếp thứ tự.

3. Tại phần Phòng ban: chọn tên phòng ban trong danh sách cơ cấu tổ chức, nhấn vào Lên/Xuống/Lên đầu/Xuống cuối để sắp xếp theo nhu cầu.

4. Tại phần Cán bộ nhân viên thuộc phòng…, chọn cán bộ nhân viên, nhấn vào Lên/Xuống/Lên đầu/Xuống cuối để sắp xếp theo nhu cầu.

5. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

  • Đơn vị có thể thực hiện sửa hoặc xóa các thông tin cơ cấu tổ chức bằng cách nhấn nút Sửa hoặc Xóa trên thanh công cụ. Tuy nhiên chỉ được phép xóa khi phòng ban chưa phát sinh dữ liệu liên quan.
  • Với những đơn vị có đặc thù là ngành y tế sẽ bổ sung thông tin Số giường bệnh và Đặc thù vùng miền để phục vụ cho việc lấy số liệu lên các báo cáo đặc thù ngành Y tế.
Cập nhật 26/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA

Để lại bình luận