1. Trang chủ
  2. CBTC Đơn vị Nội vụ/Chủ quản
  3. Tiền lương
  4. Duyệt bảng lương của đơn vị cấp dưới

Duyệt bảng lương của đơn vị cấp dưới

Giúp Đơn vị cấp trên/nội vụ/tài chính nhận và duyệt bảng lương của đơn vị cấp dưới

1. Vào menu Tiền lương\Duyệt bảng lương cấp dưới.

2. Chọn bảng lương trên danh sách, nhấn Xem bảng lương để kiểm tra lại bảng lương của đơn vị cấp dưới.

3. Sau khi kiểm tra xong thì nhấn Phê duyệt để phê duyệt bảng lương.

4. Trường hợp muốn hủy phê duyệt hay Từ chối bảng lương thì nhấn vào Hủy phê duyệt/Từ chối tương ứng.

5. Sau khi phê duyệt xong, có thể nhấn Gửi báo cáo để gửi báo cáo lên cho Phòng tài chính.

Cập nhật 03/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận