Quyết định Khen thưởng

Giúp CBTC có thể ghi nhận được quyết định khen thưởng cho CBCCVC tại đơn vị.

Xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật 08/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận