1. Trang chủ
  2. Dành cho cán bộ nhân viên
  3. Khai báo hồ sơ trực tuyến

Khai báo hồ sơ trực tuyến

Hướng dẫn CBNV tự kê khai hồ sơ để thuận tiện hơn trong việc khai báo hồ sơ CBNV vào phần mềm.

Khai báo hồ sơ ban đầu

1. Tại màn hình đăng nhập, nhấn Khai báo thông tin ban đầu.

2. Tại bước 1. Chọn đơn vị làm việc, chọn đơn vị làm việc của CBNV. Nhấn Tiếp tục.

3. Tại bước 2. Khai báo hồ sơ, CBNV lần lượt khai báo hồ sơ.

Lưu ý: Các mục có đánh dấu (*) là các thông tin bắt buộc khai báo. Tùy theo yêu cầu của đơn vị mà có thể không cần phải khai báo hết tất cả các mục.

Sau khi khai báo xong, nhấn Tiếp tục.

4. Tại bước 3. Gửi hồ sơ cho cán bộ tổ chức: nhập Email, Điện thoại, Mã xác thực.

  • Nhấn Lưu tạm để lưu tạm hồ sơ mà chưa gửi cho CBTC.
  • Nhấn Xem phiếu khai báo hồ sơ để xem lại hồ sơ.
  • Nhấn Gửi để gửi hồ sơ cho CBTC.

6. Chương trình sẽ gửi về thông báo Đã gửi hồ sơ thành công.

Lưu ý nhớ mã hồ sơ để tra cứu hồ sơ. Nhấn Đồng ý.

7. Hoặc khi không nhớ mã hồ sơ, anh/chị có thể mở email để xem.

Tra cứu hồ sơ trực tuyến

1. Tại màn hình đăng nhập, nhấn Tra cứu hồ sơ.

2. Chọn tab Tra cứu hồ sơ.

3. Nhập Mã hồ sơ (nếu không nhớ thì mở email MISA gửi để xem). Nhấn vào biểu tượng kính lúp để tra cứu hồ sơ.

Chỉ những hồ sơ chưa gửi cho CBTC hoặc đã gửi nhưng CBTC từ chối phê duyệt thì CBNV mới sửa được hồ sơ.

4. Nhấn In phiếu khai báo hồ sơ nếu muốn in phiếu.

Cập nhật 26/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận