CBTC đơn vị muốn thống kê đúng số lượng CBNV có mã chức danh nghề nghiệp theo từng lĩnh vực trên báo cáo 03aTH và 03bTH của TT02/2023/TT-BNV

1. Mục đích 

Giúp CBTC có thể thống kê đúng số lượng CBNV có mã chức danh nghề nghiệp theo từng lĩnh vực trên báo cáo 03aTH và 03bTH của TT02/2023/TT-BNV

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước khi BNV ban hành thông tư 02/2023/TT-BNV, các đơn vị sự nghiệp cần thống kê theo mẫu BM01-VC/BNV thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức thuộc Thông tư số 07/2019/TT-BNV.
  • Sau khi BNV ban hành thông tư 02/2023/TT-BNV, báo cáo 03bTH.N và 03bTH.N thuộc thông tư 02/2023/TT-BNV sẽ thay thế cho báo cáo BM01-VC/BNV thuộc Thông tư số 07/2019/TT-BNV

– Trước phiên bản R88: Cách thống kê hiện tại chưa đáp ứng như yêu cầu của BNV theo thông tư mới

– Từ phiên bản R88: CBTC có thể thống kê đúng số lượng CBNV có mã chức danh nghề nghiệp theo từng lĩnh vực trên báo cáo 03aTH và 03bTH của TT02/2023/TT-BNV

Cụ thể như sau:

  • Tại menu Danh mục\Ngạch bậc lương bổ sung thông báo về cập nhật danh mục 
    • Anh/chị kiểm tra và bổ sung thông tin Thuộc lĩnh vực khi khai báo danh mục
    • Tại tab Ngạch hưởng theo số tiền bổ sung thêm thông tin Thuộc lĩnh vực
Cập nhật 22/03/2024
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA