Chức vụ/chức danh

Hệ thống đã mang đi sẵn một số danh mục chức vụ và chức danh, tuy nhiên đơn vị nên rà soát lại để thực hiện thêm mới các chức vụ/chức danh chưa có hoặc chọn sử dụng hay không sử dụng các chức vụ/chức danh theo đúng thực tế tại đơn vị.

1. Vào Danh mục\Chức vụ/Chức danh.

2. Chọn tab Chức vụ hoặc Chức danh để xem chi tiết. Có thể chọn lọc nhanh các chức vụ, chức danh đang sử dụng, ngừng sử dụng.

3. Nhấn Sắp xếp thứ tự. Anh/chị có thể sắp xếp các chức vụ chức danh lên hoặc xuống; lên đầu hoặc xuống cuối.

Lưu ý: KHÔNG SỬA/XÓA chức vụ/chức danh mặc định của chương trình.

4. Với những chức vụ/chức danh đơn vị không sử dụng, có thể tích chọn chức vụ/chức danh đó và nhấn Ngừng sử dụng.

5. Anh/chị có thể lọc nhanh chức vụ/chức danh có trạng thái đang sử dụng/ngừng sử dụng hoặc xem theo tất cả.

6.Với những chức vụ/chức danh đang có trạng thái Ngừng sử dụng, anh/chị có thể ích chọn Sử dụng lại.

7. Tại tab Chức danh, anh chị có thể tích chọn Ngừng sử dụng hay lọc nhanh chức danh tương tự như tại tab Chức vụ.

Cập nhật 18/10/2022
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA