Cơ cấu tổ chức

Mục đích: Giúp CBTC khai báo cơ cấu tổ chức thực tế tại đơn vị để tự động lấy lên các màn hình nhập liệu và hiển thị trên các báo cáo.

Hướng dẫn thực hiện:

 • Vào Danh mục\Cơ cấu tổ chức.
 • Thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại đây:

I. Thêm mới phòng ban 

 1. Nhấn Thêm.
 2. Khai báo các thông tin phòng ban trong cơ cấu tổ chức:

  • Nhập thông tin Mã phòng banTên phòng ban.
  • Phần mềm mặc định lấy lên thông tin Tuyến theo đăng ký thông tin của đơn vị.
  • Trường hợp có một số đơn vị con không mua sản phẩm để sử dụng mà được khai báo trong cơ cấu tổ chức như là 1 phòng ban của đơn vị Sở Nội vụ hay Đơn vị chủ quản thì khi khai báo cần tích chọn Là đơn vị trực thuộc.
  • Chọn phòng ban quản lý phòng ban này tại mục Thuộc phòng ban.
 3. Nhấn Đồng ý để thêm mới phòng ban.

II. Sửa thông tin phòng ban

 1. Chọn phòng ban cần thay đổi thông tin, nhấn Sửa.
 2. Xác nhận chỉnh sửa thông tin phòng ban.
 3. Chỉnh sửa thông tin phòng ban. Nhấn Đồng ý để lưu lại thay đổi.

III. Xóa phòng ban

 1. Nhấn chọn phòng ban cần xóa chưa trong cơ cấu đơn vị, chọn Xóa.
 2. Trường hợp phòng ban chưa phát sinh dữ liệu Quá trình công tác của CBNV đã khai báo, CBTC xác nhận Xóa phòng ban.
 3. Trường hợp phòng ban đã phát sinh dữ liệu Quá trình công tác của CBNV khai báo trước đây, CBTC không thể xóa phòng ban mà chọn Ngừng sử dụng để thống kê đúng số liệu trên báo cáo sau này.

IV. Sử dụng phòng ban

Để kích hoạt lại phòng ban đã chuyển trạng thái Ngừng sử dụng, chọn phòng ban, nhấn Sử dụng.

IV. Ngừng sử dụng phòng ban

 1. Trường hợp không có hồ sơ CBNV nào khai báo Quá trình công tác mới nhất tại phòng ban:
  • Tích chọn phòng ban, chọn Ngừng sử dụng.
  • Thông báo phòng bàn đã Ngừng sử dụng thành công.
 2. Trường hợp vẫn còn hồ sơ CBNV khai báo Quá trình công tác mới nhất (Ngoại trừ Nghỉ hưu; Thôi việc; Điều chuyển đi) tại phòng ban:
  • Hiển thị thông báo không thể ngừng sử dụng phòng ban vì vẫn còn hồ sơ CBNV.
  • Chọn Xem danh sách chi tiết CBNV thuộc phòng ban. Anh/chị kiểm tra và cập nhật trước khi tiến hành Ngừng sử dụng lại.
  • Có thể chọn Xuất khẩu file hồ sơ CBNV tại phòng ban.

V. Sắp xếp thứ tự cơ cấu tổ chức:

 1. Nhấn Sắp xếp thứ tự.
 2. Tại phần Phòng ban: Chọn tên phòng ban trong danh sách cơ cấu tổ chức, nhấn vào Lên/Xuống/Lên đầu/Xuống cuối để sắp xếp theo nhu cầu.
 3. Tại phần Cán bộ nhân viên thuộc phòng…, chọn cán bộ nhân viên, nhấn vào Lên/Xuống/Lên đầu/Xuống cuối để sắp xếp theo nhu cầu.
 4. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

 • Đơn vị có thể thực hiện sửa hoặc xóa các thông tin cơ cấu tổ chức bằng cách nhấn nút Sửa hoặc Xóa trên thanh công cụ. Tuy nhiên chỉ được phép xóa khi phòng ban chưa phát sinh dữ liệu liên quan.
 • Với những đơn vị có đặc thù là ngành y tế sẽ bổ sung thông tin Số giường bệnh và Đặc thù vùng miền để phục vụ cho việc lấy số liệu lên các báo cáo đặc thù ngành Y tế.
Cập nhật 21/06/2023
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA