Quyết định Khen thưởng

Giúp CBTC có thể ghi nhận được quyết định khen thưởng cho CBCCVC tại đơn vị.

Xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật 08/01/2020

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA