Tính thuế TNCN

Sau khi kiểm tra lại danh mục Phụ cấp, danh sách CBNV và tính lương hệ số, phụ cấp thì kế toán thực hiện tính thuế TNCN.

Xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật 08/01/2020
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA