Tính thuế TNCN

Sau khi kiểm tra lại danh mục Phụ cấp, danh sách CBNV và tính lương hệ số, phụ cấp thì kế toán thực hiện tính thuế TNCN.

1. Vào menu Tiền lương\Tính thuế TNCN.

2. Nhấn Thêm mới.

3. Nhấn Tính thuế.

4. Phần mềm tính thuế TNCN dựa vào bảng tính lương hệ số, phụ cấp.

5. Kích đúp chuột vào bảng tính thuế để xem chi tiết.

6. Nhấn Cập nhật bảng lương => phần mềm cập nhật phụ cấp đặc biệt vào bảng lương.

Cập nhật 07/01/2020
Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA