Hướng dẫn CBNV đơn vị đăng nhập phần mềm MISA QLCB

Mục đích: Giúp CBNV đơn vị đăng nhập để bắt đầu sử dụng phần mềm MISA QLCB sau khi CBTC kích hoạt tài khoản.

Hướng dẫn thực hiện:

Trường hợp 1: Tài khoản CBNV chưa nâng cấp bảo mật tài khoản

 1. Sau khi CBTC kích hoạt tài khoản, CBNV sẽ nhận được email thông báo hướng dẫn đăng nhập.
 2. Nhấn chọn vào Link đặt mật khẩu & đăng nhập. Nhập mật khẩu cho tài khoản, nhấn Xác thực.
 3. Thông báo tài khoản được kích hoạt thành công.
 4. Sau đó anh/chị truy cập vào đường dẫn MISA QLCB và khai báo các thông tin sau:
  • Đơn vị: Nhập tên đơn vị.
  • Tên đăng nhập: Là tài khoản được gửi trong email hướng dẫn bên trên.
  • Mật khẩu: Nhập mật khẩu vừa thiết lập.
   Nhấn Đăng nhập.
 5. Xác nhận thỏa thuận sử dụng/chính sách quyền riêng tư bằng cách tích chọn Đồng ý với các điều khoản, nhấn Xác nhận.
 6. Sau khi xác nhận thành công, anh/chị có thể bắt đầu sử dụng phần mềm.

Trường hợp 2: Tài khoản CBNV đã nâng cấp bảo mật tài khoản

 1. Sau khi được kích hoạt tài khoản, CBNV sẽ nhận được email thông báo hướng dẫn đăng nhập.
 2. Truy cập vào phần mềm MISA QLCB và đăng nhập bằng thông tin đơn vị và tài khoản anh/chị đang sử dụng tại các phần mềm khác của MISA.
 3. Sau khi đăng nhập thành công, anh/chị có thể bắt đầu sử dụng MISA QLCB.
Cập nhật 18/08/2023

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn và hỗ trợ khách hàng
Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA